HUKUK FAKÜLTESİ

Araştırma Birimleri

Araştırma Birimlerimiz

Üniversitemiz Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimlerimiz kurulmuş olup, bu birimler aracılığıyla öncelikli alanlarda yapılan araştırmalar ve yayınlar desteklenmeye, bilimsel etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır. Bu birimlerimiz şunlardır:

Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi

Türkiye’de ilk olan Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi, Tıp Hukuku alanında araştırma ve bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. Tıp Hukuku’na ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar, etkinlikler ve projeler düzenlenmekte; bu alanda Türkiye’de yetişmekte olan ve akademik kariyer yapmakta olan araştırmacıların desteklenmekte; sağlık kuruluşlarındaki Tıp Hukuku’na ilişkin sorunların çözülmesine yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Bu sayede Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi, Tıp Hukuku’nun Türkiye’deki gelişimine öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Karşılaştırmalı Özel Hukuk Araştırmaları Birimi

Karşılaştırmalı Özel Hukuk Araştırmaları Birimi, Özel Hukuk’un özellikle en güncel konularını çalışma alanı olarak belirlemektedir. Sınırlayıcı olmayan ve zaman içerisinde yenilerinin ekleneceği bu konular şunlardır: Borçlar Hukuku; Eski Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku ve Ailenin Korunması, Çocuk Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Eşya Hukuku’nun Yeni Enstrümanları, Fikri Mülkiyet Hukuku, CISG, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, WTO, Çevre Hukuku. Birimimiz, Özel Hukuk’un güncel alanlarında gelişmeleri yakından takip ederek, bu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmayı ve etkinlikler düzenlenmeyi amaçlamaktadır.