Faculty of Law

Internatıonal Symposıum On Current Issues Regardıng Cıvıl Procedure And Executıon And Bankruptcy Law

10.02.2022

The symposium of “International Symposium On Current Issues Regarding Civil Procedure And Execution And Bankruptcy Law”, which is jointly organized by Istanbul Medeniyet University Faculty of Law and Bursa Uludag University Faculty of Law, will be held on 10 February 2022 via zoom.

Click here for zoom link.

Meeting ID: 934 0122 9177

Password: 261 464

Opening and Welcome Session (09:45-10:00)

Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI (Dean of Istanbul Medeniyet Univ. Faculty of Law)

1st Session: Execution and Bankruptcy Law (10:00-11:00)

Chair: Prof. Dr. Varol KARAASLAN (Kocaeli Univ. Faculty of Law)

"Tasarrufun İptali Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre"

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR (Istanbul Medeniyet Univ. Faculty of Law)

"İflas Kararının Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılması Veya Yargıtayca Bozulması Üzerine Ortaya Çıkan Sorunlar"

Arş. Gör. Dr. Elif IRMAK BÜYÜK (Istanbul Medeniyet Univ. Faculty of Law)

"Konkordatoda Alacaklılar Arasındaki Eşitlik"

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI (Kocaeli Univ. Faculty of Law)

QA

2nd Session: Civil Procedure Law (11:00-12:30)

Chair: Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL (Medipol Univ. Faculty of Law)

"Müteselsil Borçlular Aleyhine Ayrı Açılan Davaların Usul Hukuku Açısından Değerlendirilmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZKAN ( Balıkesir Univ. Faculty of Law)

"Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI (Piri Reis Univ. Faculty of Law)

"Online Hearing in Domestic Arbitration"

Dr. Öğr. Üyesi E. Gökçe KARABEL (Bursa Uludağ Univ. Faculty of Law)

"Resolution of Blockchain-Based Smart Contract Disputes"

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA (İstanbul Medeniyet Univ. Faculty of Law)

QA

3rd Session: Current Issues of Civil Procedure Law in Some Developing Countries (12:30-13:30)

Chair: Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (İstanbul Ticaret Univ. Faculty of Law)

"Impact of the Covid-19 Pandemic on Civil Litigation in Georgia: Challenges and Perspectives"

Asst. Prof. Dr. Giorgi Amiranashvili (Tbilisi State Univ. Georgia)

"Qualitative Investigation of Delays and High-Priced Justice in Consumer Courts of Punjab"

Asst. Prof. Dr. Muhammed Danyal Khan (Bahauddin Zakariya Univ. Multan, Pakistan)

"Procedures and Challenges of Sulh (Mediation) at Shariah Court in Malaysia: Pre and Post the Covid-19 Pandemic"

Dr. Maizatul Farisah Mohd MOKHTAR (Islamic Science Univ. Malaysia)

QA