Faculty of Law

Journal of Medical Law (TıpHD)

Tıp Hukuku Dergisi

(Journal of Medical Law)

Genel Editör / General Editor

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

Editör Yardımcısı / Deputy Editor

Doç. Dr. Serkan Çınarlı

Editör Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver

Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir

Doç. Dr. Mehmet Ali Zengin

Yayın Kurulu / Broadcasting Board

Prof. Dr. Refik Korkusuz

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut

Prof. Dr. Ümit Gezder

Dr. Öğr. Üyesi Murat Tümay

İletişim / Contact

Bahariye Cad. Sekizler Apt. No:59 D:6-7 Kadıköy, İstanbul

Tel: 0216 449 04 85/86 Faks: 0216 449 04 87

E-posta: legal@legal.com.tr

Yurt Dışı Temsilciliği / Foreign Agency

Legal Publishing Albania Shpk

Rruga Sami Frasheri, pallati 14, hyrja 11, ap. 8 ne Tirane/Albania

www.legalalbania.com

info@legalalbania.com

Yayın Türü / Type of Publication

Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan, süreli, hakemli bir hukuk dergisidir.

This Review is an academic refereed journal, published bi-annually.

Dergiye yapılan atıflarda “TIPHD” kısaltması kullanılmalıdır.

"TIPHD" abbreviation should be used in reference to the journal.  

Please click for publication guidelines