HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü


ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI


CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI


GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

  • Doç. Dr. Bülent ALGAN (Misafir Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Adem Ersin BAYRA (Misafir Öğr. Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Öğr. Gör. Dr. Zeynep Ardıç
  • Arş. Gör. Asım Furkan Tekir (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli)
  • Arş. Gör. Muhammet Sefa MUTLU

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

  • Doç. Dr. Sercan GÜRLER (Misafir Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Arş. Gör. Ercan ER
  • Arş. Gör. Şerife Sümeyra ÇADAK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli)

HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI


İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI


MALİ HUKUK ANABİLİM DALI


MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI