HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü


ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI


CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI


GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI


HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

  • Doç. Dr. Sercan GÜRLER (Misafir Öğr. Üyesi)
  • Arş. Gör. Ercan ER
  • Arş. Gör. Şerife Sümeyra ÇADAK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde görevli)

HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI


İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI


MALİ HUKUK ANABİLİM DALI


MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI