Hukuk Fakültesi

Ders Saydırma İşlemleri Hakkında Duyuru

19.01.2023

Üniversitemizin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında  tekrarlanacak seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders saydırmak isteyen öğrenciler, ders seçme haftasında ÜBYS üzerinden yapacağı yeni ders seçiminde ilgili ders için "yerine" seçeneğine tıklayarak ve başarısız olduğu dersi işaretleyerek yeni dersin başarısız olunan ders yerine sayılmasını başka bir işleme gerek kalmaksızın danışmanlarının onayına sunabileceklerdir. Bu işlem için Fakülte Sekreterliği’ne ders saydırma talepli bir dilekçeyle başvurmaya gerek yoktur.