HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

21.12.2017

5/12/2017 - 19/12/2017 tarihleri arasında YÖK Başkanlığının web sayfasında yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi' nin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına başvuran Araştırma Görevlisinin ön değerlendirilmesi; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince  Sınav jürisi tarafından; ALES puanının %60’ ını, yabancı dil puanının %40 ’ını alarak ön değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ön Değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1021199 ilan nolu Araştırma Görevlisi ön değerlendirme sonuçları için: