Hukuk Fakültesi

İntibak İşlemleri Hakkında Duyuru

12.09.2022

Sevgili Öğrencilerimiz,

Fakültemize YKS veya DGS, yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerimizden daha önce başka bir üniversiteden ders alanların intibak işlemleri için aşağıdaki intibak dilekçesini doldurmaları ve dilekçe ekine;

a. Almış oldukları dersin/derslerin transkriptini

b. Almış oldukları dersin/derslerin ders içeriklerini

gösteren onaylı belgeleri koyarak, fakülte sekreterliğine şahsen gelmek suretiyle intibak başvurularını iletmeleri veya taranmış halde pdf formatında hukuk@medeniyet.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. 

İntibak işlemleri için gerekli dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.