Hukuk Fakültesi

İntibak Talebinde Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine

04.09.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları (İntibak Yönergesi) uyarınca, 

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 

Ders saydırma ve intibak talepleri, kayıt tarihinden itibaren Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na yapılmaktadır. Bu taleplerin son süresi kayıt tarihinden itibaren beş (5) iş günüdür. 

Üniversiteye kayıtlı öğrenciler ise, 

Ders saydırma ve intibak taleplerini, ders seçme haftasından bir hafta önce Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na yaparlar. 

Dilekçe ekinde intibak yapılması istenen derslerin: 

Öğretim planı 

Ders içerikleri (dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı) 

Not çizelgesi (transkript) 

yer almalıdır. 

Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir. E- imzalı evrak kabul edilir. 

Belirtilen sürede yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.