Hukuk Fakültesi

Sınav Takvimi ve Sınava/Ödeve İlişkin Kurallar

20.05.2020

2019-2020 Bahar Dönemi Sınav programını indirmek için lütfen tıklayınız.

Boş cevap kağıdı şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.

Online Sınava ve Ödeve İlişkin Kurallar

  1. Ödev veya sınav Türkçe yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlanmalıdır.
  2. Ödev veya sınav Microsoft Office Word veya benzeri bir ofis yazılımı ile metin dosyası halinde hazırlanmalıdır. Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığıyla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Ödevlerde ana başlıklar büyük harflerle, alt başlıkları ise ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Başlıkların tamamı kalın (bold) karakter yapılmalıdır.
  3. Sınav sorularının paylaşıldığı dosya üzerine cevap yazılmayacaktır. Cevaplar doğrudan yeni bir dosyada yazılmalıdır. Cevap kâğıdı olarak yukarıda ekte yer alan boş form kullanılmalıdır.
  4. Bilgisayarı bulunmayan öğrenciler, durumu daha önceden dersin öğretim elemanına bildirmek koşuluyla, ödev veya sınavını el yazısıyla çizgisiz A4 kâğıdında hazırlayıp, telefonlarına yükleyecekleri Cam Scanner veya benzeri bir uygulama ile tarayarak PDF formatında Turnitin’e yüklemelidir.
  5. Ödevlerde veya sınavlarda kaynak gösterilmesi ve atıf yapılması zorunlu değildir. Ancak atıf yapılacaksa Microsoft Word’deki dipnot atıf yöntemi kullanılmalıdır.
  6. Kitap, makale veya başka kaynaklardaki ifadelerin aynen kullanılmaması gerekmektedir. Aksi halde turnitin uygulamasında intihal denetimine takılması riski bulunmaktadır.

Sınav veya Ödevin Turnitin’e Yüklenmesi Aşamasına İlişkin Bilgilendirme

  1. Her dersin öğretim üyesi tarafından o ders için Turnitin’de bir sınıf oluşturulacaktır. O dersi alan tüm öğrencilerin sınava girebilmeleri için mutlaka bu sınıflara katılması gerekmektedir. Sınıfa katılım için gerekli “sınıf adı” ve “kayıt anahtarı” dersin öğretim üyesi tarafından OBS, e-posta, ALMS veya Edmodo sistemlerinden en az ikisi aracılığıyla öğrencilere ulaştıracaktır.
  2. Turnitin’deki sınıflarda bir “vize” bir de “final” adında iki ödev başlığı bulunacaktır. Öğrenci vize için hazırladığı ödevi veya sınav cevap kâğıdını vize başlığına, final için hazırladığı ödevi veya sınav cevap kâğıdını ise final başlığına yüklemelidir.
  3. Öğrenci, ödev veya sınavını mutlaka belirlenen süre sonuna kadar Turnitin’e yüklemek zorundadır. Ödevlerin son teslim günü ve saati final programı ile birlikte ilan edilmiştir. Final programında sınavların başlangıç saatleri belirtilmiş olup bitiş saati her sınavın süresine göre öğretim elemanı tarafından belirlenerek sisteme tanımlanacaktır. Belirlenen süre sona erdiğinde sistem yükleme yapılmasına izin vermeyecek, dolayısıyla öğrenci sınava girmemiş sayılacaktır.
  4. Turnitin intihal denetimi sonucunda belli bir oran üzerinde benzerlik içeren ödev ve sınav kâğıtları kopya muamelesi görecektir. (Bu oran fakültece belirlenecektir.)