Hukuk Fakültesi

Tek Ders Sınavı Hk.

31.01.2023

Fakültemiz 4. sınıf öğrencilerinden bir ders dışında mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencilerimize daha önce almış ve başarısız oldukları 1 dersten İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. Maddesi uyarınca tek ders sınav hakkı verilmektedir. Tek ders sınavları 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Tek ders sınavına girme hakkı bulunan ve sınava girecek olanların en geç 4 Şubat 2023 tarihi saat 13:30'a kadar; sınava girecekleri dersin kodunu, adını ve öğrenci numaralarının da yer aldığı dilekçelerini hukuk@medeniyet.edu.tr ve gokhan.anar@medeniyet.edu.tr adreslerine mail yoluyla ileterek başvurmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Tek ders sınavı

MADDE 28- (1) Kayıtlı olduğu programın bir ders dışında diğer derslerini başarıyla tamamlayan, programa ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren ve akademik genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye bir dersten tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavına girecek öğrenci ilgili dekanlığa dilekçeyle başvurur. Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonunda bütünleme sınavlarının ardından akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır.

(3) Tek ders sınavına girilebilmesi için öğrencinin ilgili dersi daha önce alıp başarısız olması şartı aranır.

(4) Tek ders sınav başarı notunun değerlendirilmesinde yarıyıl/yıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz. Harf notu sistemin dönüşüm işlemlerinde mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Sınavda alınan harf notu o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.