Hukuk Fakültesi

Lisansüstü

I. Yüksek Lisans Programları

A. Özel Hukuk Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı

1.) Program Hakkında

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış olup özel hukuku ilgilendiren tüm alanlarda gerekli teorik bilgilere sahip, araştırma yapma yeteneğini haiz ve özgün bilimsel eserler ortaya koymaya muktedir hukukçular yetiştirme amacı doğrultusunda devam etmektedir. Program kapsamında ders veren hocalarımız, alanlarında uzmanlaşmış seçkin eğitimcilerden oluşmakta, program boyunca özel hukukun farklı alanlarında öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre uzmanlaşması bakımından danışmanlık etmektedirler. Program kapsamında borçlar hukuku, marka hukuku, şirketler hukuku, moda hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sigorta hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda dersler verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Ders süreci boyunca öğrenciler hocalarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli ödev ve sunumlar hazırlamakta, interaktif bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Programın başlangıç tarihinden itibaren maksimum 3 yılın sonunda tezlerini teslim ederek başarı olan öğrenciler programı tamamlamış olmaktadırlar.  Program talebeleri, hukuk fakültesi mezunu olup, hakim-savcılık, avukatlık, akademisyenlik gibi farklı alanlarda mesleğini icra eden kimselerden oluşmaktadır.

2.) Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci kabulünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Buna göre;

Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olması, lisans başarı düzeyi göz önünde tutularak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) EA puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.  Ayrıca YDS veya YÖKDİL İngilizce yeterlilik sınavlarından en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programında adayların başarı notu; ALES puanının % 50’si, lisans ortalamasının % 20’si ve sözlü sınavın % 30’u alınarak hesaplanır. En az 70 ve üzeri puan alanların başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki Hukuk Fakültelerinden lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.

3. Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az 8 ders olmak üzere toplam 24 kredi ve 90 AKTS alması ve tezlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları gereklidir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

4. İstihdam Olanakları

Tezli Yüksek Lisans öğrencisi ve mezunu olan öğrenciler ilgili akademik kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

B. Özel Hukuk Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Program Hakkında

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Ders saatleri 17.00’den sonra olup, borçlar hukuku, marka hukuku, şirketler hukuku, moda hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sigorta hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda ders verilmektedir. Ders süreci boyunca öğrenciler hocalarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli ödev ve sunumlar hazırlamakta, interaktif bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir. Program süresi sonunda bitirme ödevlerini teslim edip başarılı olan öğrenciler, programı tamamlamış sayılmaktadır. Program kapsamında ders veren hocalarımız alanlarında uzman oldukça kıymetli hukukçulardan oluşmaktadır. Programın öğrencileri ise akademisyenlerden ziyade hukuk mesleğini avukatlık-hakimlik-savcılık gibi pratik alanlarda icra edip alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçulardır.  

2. Kabul Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki Hukuk Fakültelerinden lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.

3. Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az her dönem 5 ders olmak üzere toplamda 10 ders alarak 70 AKTS’lik ders yükünü tamamlamaları ve buna ek olarak 20 AKTS’ye karşılık gelen dönem projesi dersinden başarılı olmaları gerekmektedir. Toplamda 90 AKTS ile mezuniyet şartı gerçekleşmektedir.

4. İstihdam Olanakları

Tezsiz YL programı öğrencilerin kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamakta olup tek başına istihdam imkanı sağlamamaktadır.

C. Özel Hukuk İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

1. Program Hakkında

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış olup özel hukuku ilgilendiren tüm alanlarda gerekli teorik bilgilere sahip, araştırma yapma yeteneğini haiz ve özgün bilimsel eserler ortaya koymaya muktedir hukukçular yetiştirme amacı doğrultusunda devam etmektedir. Program kapsamında ders veren hocalarımız, alanlarında uzmanlaşmış seçkin eğitimcilerden oluşmakta, program boyunca özel hukukun farklı alanlarında öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre uzmanlaşması bakımından danışmanlık etmektedirler. Program kapsamında borçlar hukuku, marka hukuku, şirketler hukuku, moda hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sigorta hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda dersler verilmektedir. Eğitim dili İngilizce’dir. Ders süreci boyunca öğrenciler hocalarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli ödev ve sunumlar hazırlamakta, interaktif bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Programın başlangıç tarihinden itibaren maksimum 3 yılın sonunda tezlerini teslim ederek başarı olan öğrenciler programı tamamlamış olmaktadırlar.  Program talebeleri, hukuk fakültesi mezunu olup, hakim-savcılık, avukatlık, akademisyenlik gibi farklı alanlarda mesleğini icra eden kimselerden oluşmaktadır.

2. Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci kabulünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Buna göre;

Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olması, lisans başarı düzeyi göz önünde tutularak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) EA puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Ayrıca YDS ve YÖKDİL İngilizce yeterlilik sınavlarından en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programında adayların başarı notu; ALES puanının % 50’si, lisans ortalamasının % 20’si ve sözlü sınavın % 30’u alınarak hesaplanır. En az 70 ve üzeri puan alanların başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki Hukuk Fakültelerinden lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.

3. Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az 8 ders olmak üzere toplam 24 kredi ve 90 AKTS alması ve tezlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları gereklidir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir

4. İstihdam Olanakları

Tezli Yüksek Lisans öğrencisi ve mezunu olan öğrenciler ilgili akademik kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

E. Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

1. Program Hakkında

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, başta Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku olmak üzere Genel Kamu Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Vergi Hukuku, Hukuk Tarihi ve Devletler Umumi Hukuku alanlarında kamu hukukuna dair konularda uzmanlaşmayı sağlayan bir eğitim vermektir.

Günümüzün Kamu Hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program, alanında uzman akademisyenlerin eşliğinde, kamu hukuku alanında çalışma yapmak isteyenler için kapsamlı bir içerik sunarak hukukçuların ileride karşılaşacakları hukuki sorunları bilimsel bir bakış açısıyla akla, mantığa ve adalete uygun olarak çözmelerini sağlama amacı taşır.

2. Kabul Koşulları

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Programa sadece yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir hukuk fakültesi lisans diplomasına sahip olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri için belirlenen yabancı dil sınav sonucu minimum 60 (YÖK’ün tanıdığı tüm yabancı dil sınav sonuçları geçerlidir) ve ALES (SÖZ/EA/SAY: 70) puanlarını sağlama şartları aranmaktadır. Başvuru sonrası Bilim Sınavı ve mülâkat yapılmaktadır. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

Lisans alanları (Hukuk)

ALES (SÖZ/EA/SAY: 70)

Dil Yeterliliği Puanı (YDS: 60 ve YÖK’ün tanıdığı sınavlardan bu puana denk puanlar)

Değerlendirme Kriterleri

Lisans Not Ortalaması (%20)

ALES (%50)

Bilim Sınavı ve/veya Mülâkat (%30)

3.  Mezuniyet Koşulları

Enstitümüzün mevcut yönetmeliği uyarınca tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 24 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Kredili derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

4. İstihdam Olanakları

Katılımcılarımız kamu hukuku tezli yüksek lisans programı sayesinde elde ettikleri uzmanlık bilgilerini akademik kariyerlerini inşa ederken ya da mevcut istihdam alanlarında yükselmek için kullanabileceklerdir.

II. Özel Hukuk Doktora Programı

1. Program Hakkında

Özel Hukuk, hukuk bilimi içerisinde en hızlı gelişen alanlardan birisidir. Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku gibi genel alanların yanı sıra, Banka ve Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku gibi daha spesifik konuları ele alan branşlarda da son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Ulusal ve uluslararası hukukta yaşanan bu gelişmeler önümüzdeki yıllarda da hukukun ekonomik yönünün ağırlık kazanacağının bir işaretidir. Özel Hukuku ilgilendiren tüm bu alanlarda gerekli teorik bilgilere sahip, araştırma yapma yeteneğini haiz ve özgün bilimsel eserler ortaya koymaya muktedir hukukçular yetiştirme gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda verilecek eğitimle genç hukukçuların ileride karşılaşacakları hukuki sorunları bilimsel bir bakış açısıyla akla, mantığa ve adalete uygun olarak çözmeleri sağlanmalıdır. Özel Hukuk Doktora Programı da bu amaca riayet edilerek alanında uzman hukukçu ve akademisyen yetiştime amacını gütmektedir.

2. Kabul Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların; Enstitü Anabilim Dalı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, yüksek lisans başarı düzeyi göz önünde tutularak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) EA puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Ayrıca YDS ve YÖKDİL İngilizce yeterlilik sınavlarından en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Özel Hukuk Doktora Programına kural olarak Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir. Farklı yüksek lisans programlarından mezun olan adaylara gerekli görülen hallerde, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca bir akademik yılı geçmemek koşulu ile zorunlu bilimsel hazırlık dersleri verilebilir.

3. Mezuniyet Koşulları

Özel Hukuk Doktora Programına devam edecek öğrenciler özel hukukun temel alanlarında zorunlu dersleri takip ederek derin bir teorik altyapıya sahip olacaklardır. Bunun yanında bu doktora programı ile özel hukuku ilgilendiren birçok dalda uzmanlaşma öğrencilere sunulacak olan farklı seçmeli dersler ile sağlanacaktır. Açılması önerilen Özel Hukuk Doktora Programı dersleri güncel gelişmelere uygun olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Doktora yeterlilik derecesi almak için belirtilen dersler ve kredi sistemi uygulanacaktır. Doktora öğrencilerinin en az 8 ders olmak üzere toplam 24 kredi ve 90 AKTS alması gereklidir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür

4. İstihdam Olanakları

Doktora öğrencisi ve mezunu olan öğrenciler ilgili akademik kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Lisansüstü Eğitim ile ilgili daha fazla bilgiye Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz.