Hukuk Fakültesi

Medeniyet Hukuk Seminerleri V

29.11.2022

Fakültemiz bünyesinde 2022-2023 akademik yılı boyunca Medeniyet Hukuk Seminerleri başlığı altında icra edilecek olan toplantıların beşincisi, Arş. Gör. Kadirhan Maviş'in "Aralık 2021'de Yürürlüğe Giren 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Cebri İcra Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler" başlıklı sunumu ile 29 Kasım 2022 Salı günü 15.30'da Ziraat Bankası Kütüphanesi 3.kat salonunda icra edilecektir. 

Seminer, tüm öğrencilerimiz ve fakülte mensuplarımızın katılımına açıktır.