Hukuk Fakültesi

Uluslararası İnsan Hakları Gençlik Forumu

11.10.2022

11 Ekim 2022 Salı günü İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) ve üniversitemiz ortaklığında ve üniversitemiz ev sahipliğinde, Türkiye’de eğitim gören hukuk öğrencileri ve insan haklarına ilgili genç katılımcılar Uluslararası İnsan Hakları Gençlik Forumu kapsamında icra edilecek bir günlük konferans programında bir araya gelecektir. Program Türkiye’de bulunan hukuk ve ilgili bölümlerde eğitim almakta olan yaklaşık 250 yerli ve uluslararası üniversite öğrencisinin ve gençlerin katılımı ile Güney Kampüs Aşık Paşa Konferans Salonu’nda icra edilecektir.

Bir günlük program kapsamında katılımcılara insan hakları bağlamında bir vizyon kazandırmak amacıyla, Ülkemizdeki İnsan Hakları Kurumları ve İşleyişleri Konusunda Üst-Düzey PanelBölgesel ve Küresel Bağlamda İnsan Hakları, Contemporary Human Rights Problems ve Farklı Persfektiflerden İnsan Hakları başlıkları altında 3’ü Türkçe ve 1’i İngilizce panel olmak üzere toplamda 4 panel yer alacaktır. Her panelde alanında uzman 3 akademisyen, aşağıda ayrıntıları verilen başlıklar altında bildirilerini sunacaklardır.

Program sonunda tüm katılımcılar ICYF ve ev sahibi üniversite onaylı uluslararası geçerliliği olan bir e-sertifika kazanmaya hak kazanacaklardır.

Programa kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Program akışını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

PROGRAM

11 Ekim 2022 SALI

09.00-10.00

Açılış Seremonisi

Sn. Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Sn. Taha Ayhan – ICYF Başkanı

 

Sn. Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

10.30-12.00

Panel 1: Ülkemizdeki İnsan Hakları Kurumları ve İşleyişleri Konusunda Üst-Düzey Panel

Moderatör: Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL – OIC-IPHRC (İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ - TİHEK Başkanı

13.00-14.30 

Panel 2: Bölgesel ve Küresel Bağlamda İnsan Hakları

Prof. Dr. Berdal ARAL – İMÜ SBF Öğretim Üyesi – İslam Dünyası ve İnsan Hakları

Dr. Ahmet ULUTAŞ Adalet Bakanlığı - Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları  Mekanizmaları ve Diğer Mekanizmalarla İşbirliği

Nuri UZUN – Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı – Bölgesel İnsan Hakları Mekanizması Olarak AİHM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Yorumlama Biçimi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Reşat YÜCEL – Medeniyet SBF Öğretim Üyesi - 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda Azınlık Hakları

14.45-16.00

Panel 3: Contemporary Human Rights Problems

Dr. Hülya KAYA – Pendik Kaymakamı - The EU-Turkey Statement and Its Impact on Fundamental Rights of Refugees

Doç. Dr. Gonca OĞUZ GÖK – Marmara SBF Öğretim Üyesi - Crises of Human Rights Norms and the United Nations

Öğr. Gör. Dr. Zeynep ARDIÇ – İMÜ Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD Öğretim Görevlisi – The Neglect of Economic, Social and Cultural Rights

This panel will be held in English

(Bu panel İngilizce olacaktır)

16.15-17.45

Panel 4: Farklı Persfektiflerden İnsan Hakları

  

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Levent KORKUT – Medipol Üniv. Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi – Günümüz Dünyasında Ayrımcılığın Görünümleri – İslamofobi

Dr. Hicran TÜLÜCE – Psikolog - İnsan Haklarının Psikolojik Yönleri

Arş. Gör. Dr. Miray AZAKLI KÖSE – İMÜ Hukuk Fakültesi – Sığınmacıları Geri İtme Politikasının İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Merve İSPİRLİ ARMAĞAN – İMÜ Hukuk Fakültesi – Uluslararası Hukuk Bağlamında Çok Uluslu Şirketlerin İnsan Hakları Yükümlülükleri

  Kapanış Konuşması

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici