Hukuk Fakültesi

Uluslararası Medeni Usul ve İcra İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu

10.02.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin birlikte düzenlemiş olduğu” Uluslarararası Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu” 10 Şubat 2022 tarihinde zoom üzerinden gerçekleşecektir. 

Sempozyum, açılış konuşması ve üç oturumdan oluşacaktır.

Katılım linki için buraya tıklayınız.

Zoom Toplantı Kodu:934 0122 9177

Şifre:261 464

Açılış Konuşması (09:45-10:00)

Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI (İstanbul Medeniyet Ünv. Hukuk Fakültesi Dekanı)

1. Oturum: İcra İflas Hukuku (10:00-11:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Varol KARAASLAN (Kocaeli Ünv. Hukuk Fakültesi)

"Tasarrufun İptali Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre"

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR (İstanbul Medeniyet Ünv. Hukuk Fakültesi)

"İflas Kararının Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılması Veya Yargıtayca Bozulması Üzerine Ortaya Çıkan Sorunlar"

Arş. Gör. Dr. Elif IRMAK BÜYÜK (İstanbul Medeniyet Ünv. Hukuk Fakültesi)

"Konkordatoda Alacaklılar Arasındaki Eşitlik"

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI (Kocaeli Ünv. Hukuk Fakültesi)

Soru&Cevap

2. Oturum: Medeni Usul Hukuku (11:00-12:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL (Medipol Ünv. Hukuk Fakültesi)

"Müteselsil Borçlular Aleyhine Ayrı Açılan Davaların Usul Hukuku Açısından Değerlendirilmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZKAN ( Balıkesir Ünv. Hukuk Fakültesi)

"Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI (Piri Reis Ünv. Hukuk Fakültesi)

"Online Hearing in Domestic Arbitration"

Dr. Öğr. Üyesi E. Gökçe KARABEL (Bursa Uludağ Ünv. Hukuk Fakültesi)

"Resolution of Blockchain-Based Smart Contract Disputes"

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA (İstanbul Medeniyet Ünv. Hukuk Fakültesi)

Soru&Cevap

3. Oturum: Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Güncel Medeni Usul Hukuku Sorunları (12:30-13:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (İstanbul Ticaret Ünv. Hukuk Fakültesi)

"Impact of the Covid-19 Pandemic on Civil Litigation in Georgia: Challenges and Perspectives"

Asst. Prof. Dr. Giorgi Amiranashvili (Tbilisi State Univ. Georgia)

"Qualitative Investigation of Delays and High-Priced Justice in Consumer Courts of Punjab"

Asst. Prof. Dr. Muhammed Danyal Khan (Bahauddin Zakariya Univ. Multan, Pakistan)

"Procedures and Challenges of Sulh (Mediation) at Shariah Court in Malaysia: Pre and Post the Covid-19 Pandemic"

Dr. Maizatul Farisah Mohd MOKHTAR (Islamic Science Univ. Malaysia)

Soru&Cevap