Hukuk Fakültesi

Dekanın Mesajı

İstanbul’daki en genç Devlet Hukuk Fakültesinden Merhaba

2016-2017 eğitim öğretim yılında 80 öğrenci alarak eğitim hayatına başlayan fakültemiz, esas itibarıyla, bir araştırma fakültesi olma hedefiyle kurulmuştur. Bu nedenle, lisans düzeyinde az sayıda öğrenci ve diğer hukuk fakültelerinden farklılaşan bir müfredat ile az sayıda ders, çok sayıda uygulama ve araştırma şeklinde özetlenebilecek bir öğretim hedeflenmektedir. Öğrencilerin en azından iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bu suretle İngilizce yapılacak dersleri takip etmeleri, uluslararası yarışma, toplantı ve projelere katılmaları ve akademik değişim programlarından yararlanmaları amaçlanmaktadır. İyi bir yabancı dil, ayrıca öğrencilerin araştırmacı özelliğine de katkı sağlayacaktır. 

Üniversitenin araştırmacı yetiştirme hedefi ile paralel olarak, çok sayıda lisansüstü öğrenci alınması planlanmaktadır. Fakültenin ağırlık noktası lisansüstü öğretim programları olacaktır. Hem yüksek lisansta hem de doktorada tamamen İngilizce yürütülen programlar olacaktır. Bu düzeyde, yabancı öğretim üyelerinden de yararlanılması planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak tamamen İngilizce dilde eğitim verilen Özel Hukuk yüksek lisans programı açılmış olup, daha ileriki yıllarda da doktora programına başlanacaktır. Ayrıca Sağlık Yönetimi ve tıp Hukuku alanında müşterek bir yüksek lisans programı açılmıştır.

Öğretim elemanlarının en azından bir yabancı dile üst düzeyde hâkim ve mümkünse o dilde ders anlatacak düzeyde olmaları aranmaktadır. 

Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
Dekan