Hukuk Fakültesi

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Gözlem, araştırma ve muhakeme ve yargı yeteneği kazandırılmış, en azından bir yabancı dili iyi seviyede kullanabilen, sorun çözme yeteneğine sahip öncü beyinlerin yetiştirildiği bir Hukuk Fakültesi olmaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel kalitesi ve uluslararasılık özelliği ön plana çıkmış ve bütün alanlarda özgün bir Hukuk Fakültesi olmaktır.