Hukuk Fakültesi

Tanıtım

PROGRAM HAKKINDA

Hukuk Fakültesi 2010 yılında Üniversitemiz kuruluş̧ kanunu ile birlikte kurulmuş̧, 2016-2017 Akademik Yılında 80 öğrenci ile lisans öğretimine başlamıştır. Ayrıca Tıp Hukuku, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında tezli ve tezsiz olmak üzere hem Türkçe hem de İngilizce yüksek lisans programları ile Bilişim Teknolojileri ve Hukuku alanında da yüksek lisans programı açılmıştır. Tıp Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında doktora programları mevcuttur. Misyonumuz gözlem, araştırma ve muhakeme yeteneği kazandırılmış, en azından bir yabancı dili iyi seviyede kullanabilen, sorun çözme yeteneğine sahip öncü beyinlerin yetiştirildiği bir fakülte olmak, vizyonumuz bilimsel kalitesi ve uluslararasılık özelliği ön plana çıkmış ve bütün alanlarda özgün bir Hukuk Fakültesi olmaktır.

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, lisans düzeyinde az sayıda öğrenci, çok sayıda uygulama ve araştırma şeklinde bir öğrenim yöntemi benimsemektedir. Bu da öğrencilerimizin hukuk kariyerine daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır. Fakültemizde eğitim dili Türkçe olmakla beraber yabancı dil eğitimine büyük önem vermekte, akademisyenlerimizin çoğu en az bir yabancı dilde eğitim verebilmektedir. Üniversitemiz Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde; Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk Birimi olmak üzere iki araştırma merkezi kurulmuş olup, fakültemizde güncel alanlarda araştırma yapılmasına ve bu araştırmaların öğrencilere aktarılarak eğitim kalitesinin yükseltilmesine önem verilmektedir. Fakültemizde öğrencilerimizin üye olabileceği birçok kulüp bulunmakta ve bu kulüpler, akademik danışmanların gözetiminde Anayasa Mahkemesi, TBMM gibi resmi kurumlara ziyaretler, paneller, konferanslar gibi etkinliklere imza atarak, öğrencilerimizin sosyal hayata katılımı da sağlanmaktadır. Kariyer günlerinde uygulamacılarla öğrenciler bir araya getirilmektedir. Fakültemizin hem Avrupa hem de Asya'daki çeşitli üniversitelerle eğitim ve öğretim süreçlerinde iş birliği olup, öğrencilerimiz uluslararası bir vizyona sahip olarak mezun olabilmektedir.

BAŞARILARIMIZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri, başta kitap ve makale şeklinde olmak üzere bugüne kadar çok sayıda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yayın yapmışlardır ve yayın yapmaya devam etmektedirler. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi", dört dilde yayın yapan bir dergidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara büyük önem veren bir fakültedir. Fakültemizde öğrenci kulüplerimizin de katılımı ile 2020 yılında çok sayıda konferans ve söyleşi düzenlenmiştir. Ayrıca IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi gibi, diğer alanlarda da uluslararası katılımın son derece geniş olduğu sempozyumlar ve kongreler düzenlenmesi de planlanmaktadır.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

Fakültemiz, uluslararası vizyon ve bilince sahip öğrenciler yetiştirme amacıyla, hem Avrupa hem de Asya'da farklı üniversitelerle iş birliği yapmaktadır. Başta Erasmus+ Programı ile öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında sürdürebilmektedir. Bu kapsamda fakültemiz, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne üye olmuştur. Ukrayna Yaroslav Mudryi National Law University ile Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Malezya Malaya Üniversitesi ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapılması, yılda bir defa olmak üzere Türkiye-Malezya Hukuk Günleri düzenlenmesi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Ayrıca International Islamic University of Malaysia ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşması bulunmakta olup, ortak araştırma ve akademik faaliyetler de sürdürülmektedir.

Bunlar dışında fakültemizin Erasmus+ kapsamında şu üniversitelerle anlaşması bulunmaktadır:


• Universität Tübingen (Almanya)


• University for Public Administration of North Rhine-Westphalia (Almanya)

• Katowice School of Economics (Polonya)


• University of Silesia in Katowice (Polonya)


• University of Szczecin (Polonya)

• Democritus University of Thrace (Yunanistan)

• International Hellenic University (Yunanistan)

• University of Szeged (Macaristan)

• University of Castilla-La Mancha (İspanya)

• Università degli Studi di Trento (İtalya)

• Nova Univerzia (Slovenya)

KARİYER İMKANLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, aldıkları teorik ve pratik eğitimin sağladığı avantajla, birçok kamu kurumunda ve özel sektörde çalışabilmektedir. Hâkimlik ve savcılık sınavlarında başarı kazanabilmekte, akademisyen olabilmekte, kaymakamlık ve müfettişlik gibi sınavlara da girebilmektedir. Ayrıca mezunlarımız hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde avukatlık yapabilmektedir.

NEREDEYİZ?

Fakültemiz halihazırda Göztepe Kampüsü Kuzey yerleşkesindedir.   

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
05.08.2021 Hukuk Fakültesi Tanıtım Broşürü