Hukuk Fakültesi

Tanıtım

Hukuk Fakültesi 2010 yılında Üniversitemiz kuruluş kanunu ile birlikte kurulmuştur. Fakültemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 80 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Ayrıca Sağlık Yönetimi ve Tıp Hukuku alanında müşterek yüksek lisans programları ve Özel Hukuk alanında tezli ve tezsiz olmak üzere hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yüksek lisans programları açılmıştır.

Fakültemiz; gözlem, araştırma ve muhakeme ve yargı yeteneği kazandırılmış, en azından bir yabancı dili iyi seviyede kullanabilen, sorun çözme yeteneğine sahip öncü beyinlerin yetiştirildiği, bilimsel kalitesi ve uluslararası olma özelliği ön plana çıkmış ve bütün alanlarda özgün bir hukuk fakültesi olma hedefini taşımaktadır.

Lisans düzeyinde, az sayıda öğrenci ve diğer hukuk fakültelerinden farklılaşan bir müfredat ile az sayıda ders, çok sayıda uygulama ve araştırma şeklinde özetlenebilecek bir öğretim hedeflenmektedir. Öğrencilerin en azından iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bu suretle, İngilizce yapılacak dersleri takip etmeleri, uluslararası yarışma, toplantı ve projelere katılmaları ve akademik değişim programlarından yararlanmaları amaçlanmaktadır. İyi bir yabancı dil ayrıca öğrencilerin araştırmacı özelliğine de katkı sağlayacaktır.

Üniversitenin araştırmacı yetiştirme hedefi ile paralel olarak, çok sayıda lisansüstü öğrenci alınması planlanmaktadır. Fakültenin ağırlık noktası lisansüstü öğretim programları olacaktır. Hem yüksek lisansta hem de doktorada tamamen İngilizce yürütülen programların da açılması planlanmakta, bu plan doğrultusunda ilk olarak özel hukuk alanında ingilizce yüksek lisans programına öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bu düzeyde, yabancı öğretim üyelerinden de yararlanılması planlanmaktadır.

Şubat 2014’te Tıp Hukuku yüksek lisans programı açılmıştır. Öğretim elemanlarının en azından bir yabancı dile üst düzeyde hâkim ve mümkünse o dilde ders anlatacak düzeyde olmaları aranmaktadır.

Üniversitemiz Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde; Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk Birimi olmak üzere 2 araştırma merkezi kurulmuş olup faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Üniversitemizin ilk süreli yayını olma özelliğini taşıyan hakemli Tıp Hukuku dergisi 2012 Nisan ayında yayın hayatına başlamış ve altı ayda bir çıkarılmaktadır. Dergi aynı zamanda Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’de hukuk alanında ilk uzmanlık dergisi olan ve 1998 yılından beri çıkarılan “Kamu Hukuku Arşivi” (KHukA) dergisi, Fakültemiz tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. Üniversitemiz ile Adalet Yayınevinin işbirliğiyle YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanan dergi, yılda iki kez çıkarılmaktadır. Bu Derginin tüm sayıları dijital ortama aktarılarak Fakültemiz web sayfasında ilgililerin paylaşımına sunulmuştur. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi tarafından yine yılda iki kere yayınlanan Medeniyet Law Review Dergisi'nin ilk sayısı 2016 Kasım ayında çıkmıştır. Dergimiz Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca olmak üzere beş dilde yayın yapan ilk hakemli hukuk dergisi olarak yayın hayatına başlamıştır. Hukukun her alanını ilgilendiren özgün makale ve çalışmaların yer aldığı derginin sayılarına Fakültemiz web sayfasından erişmek mümkündür.

Fakültemiz, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne üye olmuştur. Ukrayna Ostroh Üniversitesi ile Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Malezya Malaya Üniversitesi ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapılması, yılda bir olmak üzere Türkiye-Malezya Hukuk Günleri düzenlenmesi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Buenos Aires Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sao Paolo Escola De Direito ile işbirliği görüşmeleri yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı tarafından eğitim vermeye yetkilendirildiğimiz Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Programı’nı Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütmekteyiz.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
14.12.2020 Hukuk Fakültesi Tanıtım Broşürü