Hukuk Fakültesi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Faaliyetler

SEMPOZYUM VE KONGRELER

 • Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI, “Covid-19 Salgınının Bireysel İş Hukukuna Etkisi”, Covid-19 Salgınının Son Bir Yılı Online Hukuk Kongresi, 22- 23 Mayıs 2021.

 • Abdullah Bardakçı, İslami İlimlere Giriş Semineri, Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi, Şubat-Haziran 2021

 • Sezen Kama Işık, "1921 Anayasası Meclis Hükümeti Sisteminin Özgünlüğü ve Tarihten Günümüze Karşılaştırmalı Bir Analizi", 1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Sempozyumu, TBMM, Ankara, Türkiye, 21-23 Ocak 2021.

 • Arzu Kalyon, “The privacy right of legal person tax payer”, 35. Maliye Sempozyumu Tebliğ Kabul Mektubu Alındı. (14-17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecektir.)

 • Dilek Aydemir, “Çevrimiçi Tahkim Uygulaması ve Özellikle Covid 19 Salgınından Sonraki Geleceği- Türk Hukuku Bakımından Çevrimiçi Tahkimin Değerlendirilmesi” Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Günleri-25 Mayıs 2021.

SEMİNERLER

 • Sezen Kama Işık, “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”, Marmara Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma ve Bilişim Kulübü, 24.04.2021.

 • Miray Azaklı Köse, TC Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 21.1.2021 tarihli “Tahkim” konulu online seminerde “Devletin Uluslararası Yatırım Tahkiminde Sorumluluğu” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.

 • Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI, Ekonomi ve İş Hukuku”, YENİAD Sanayici ve İşadamları Derneği, 3 Nisan 2021.

KONFERANSLAR

 • Serkan Kaya, Building the Future for Commercial and Corporate Law in Post-COVID-19 Nsukka, Nijerya, 2021

 • Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI, “COVID-19’un İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku’na Etkileri”, Dünyada Ekonomik, Sosyal, Politik ve Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri” Uluslararası Çevrimiçi Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 5-6 Temmuz 2021.

PANELLER

 • Derya Tekin, Ceza Adaleti ve Kriminoloji Perspektifinden Cinsel Suçlar – 17 Nisan 2021, Panelist, İstanbul, Türkiye

 • Derya Tekin, İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık – 8 Mart 2021, Panelist, İstanbul, Türkiye

DÜZENLEME KURUL ÜYELİĞİ

 • Bülbül M. , Kılıç S. , Mutlu M. S. , Çiftkaya M., Mart 2021 1. Hukuk Fakültesi Öğrencileri Çocuk Hukuku ve Eğitim Hukuku Konferansı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

 • Sezen Kama Işık, 4. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği

 • Sezen Kama Işık, Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu

ULUSAL BİLDİRİLER

 • Sezen Kama Işık, "1921 Anayasası Meclis Hükümeti Sisteminin Özgünlüğü ve Tarihten Günümüze Karşılaştırmalı Bir Analizi", 1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Sempozyumu, TBMM, Ankara, Türkiye, 21-23 Ocak 2021.

 • Meltem Karatepe Kaya, The Use of Artificial Intelligence in Corporate Law in the post-COVID 19 Era, International Conference about Building the Future for Commercial and Corporate Law in Post-COVID-19, 2021.

 • Caner Taşatan, "Avukatın Hapis Hakkı" İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teminat Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2021, ss.187-210

 • Caner Taşatan, "Tasarruf Finansman Sözleşmesine İlişkin Düzenlemelerin Tüketicinin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi" Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2021, ss.270-277

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 • Arzu Kalyon, Jean Monnet Module ‘Harmonisation of the Principles of Insurance Law in Europe’ (HOPINEU) International Symposium, ‘Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law’ Abstracts Book 2021, (Edited by: Dr. Ayşegül Buğra Dr. Özgün Çelebi Dr. Mehmet Polat Kalafatoğlu, Insurance Contract and Data Protection Law, s. 31 -33. (ISBN 978-605-7685-82-7)

 • Serkan Kaya, Resolution of Commercial Disputes through ODR, Building the Future for Commercial and Corporate Law in Post-COVID-19 Nsukka, Nijerya, 2021

 • Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI, “"COVID-19’un İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku’na Etkileri”, Dünyada Ekonomik, Sosyal, Politik ve Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri” Uluslararası Çevrimiçi Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 5-6 Temmuz 2021.

 • Ömer Uğur, “Application of Short-Time Working Allowance in Turkey During the Pandemic”, International Conference on Human Rights in the Regime COVID-19, 27-28 Mayıs 2021.