Hukuk Fakültesi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Faaliyetler

SEMPOZYUM VE KONGRELER

 • Suluk, Cahit, FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, “İdari İptal Müessesesi, Kullanılmayan Markaların Sicilden Temizliini Sağlayacak mı?” 23-24 Haziran 2023
 • Suluk, Cahit, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 5 Mayıs 2023 Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı.
 • Ergün Topcu, Melike, “Çocukların Dijital Oyun Oynama Hakkının Çocuğun Menfaati Bağlamında Sınırlandırılması” "İnternet Hukukunda Çocuğun Korunması ve Mahremiyeti Sempozyumu", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 12 Mayıs 2023.
 • Ürem Çetinel, Merve, Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu “Kiralananda Kiracı Tarafından Yapılmış Yenilik ve Değişiklikten Doğan Masrafların Tazmininin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi- İstanbul Barosu ile Birlikte, 18-19 Mart 2023.
 • Ürem Çetinel, Merve, Asos Uluslararası Hukuk Sempozyumu “Kiracının Kiralananı Airbnb Üzerinden Üçüncü Kişiye Kiralamasından Doğacak Bazı Sorunlar ve Buna İlişkin Değerlendirme”, 24-26 Mayıs 2023.
 • Koyuncu Aktaş, Nihan, “Child’s Right to Participation” ASES IV. INTERNATIONAL EDUCATIONAL SCIENCES CONFERENCE, April 28-30 2023, Giresun, Türkiye.
 • KAMA IŞIK, Sezen,  “Yargı Etiği Perspektifinden 1875 Tarihli Ferman-ı Adalet”, 9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu AsosCongress, 25 Mayıs 2023.
 • KAMA IŞIK, Sezen,Ulusal ve Uluslararası Temel Standartlar ile Dijital Teknolojilerin Dönüştürücü Gücü Işığında 21. Yüzyılda Yargı Etiği”, Teorı̇k Ve Pratı̇k Yönlerı̇yle Tarı̇hten Günümüze Yargı Etı̇ğı̇ Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 8 Mayıs 2023.
 • Çabri, Sezer, “Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi Halinde Kiralananın İadesinin Süreye Tabi Olup Olmadığı”, Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul Barosu, İstanbul,  18-19 Mart 2023.
 • Kaman, Nur, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye Sempozyumu, İklim Eylemi, 13 Nisan 2023
 • Çalışkan, Yusuf, “Tahkim Yargılamasında Hakemlik ve Bilirkişilik”, 3-4 Haziran 2023, Cumhuriyet’in 100. Yılında Tahkim, İstanbul Barosu Tahkim Merkezi & Marmara Üniversitesi & Özyeğin Üniversitesi.

SEMİNERLER

 • Köksal, Alptekin & Gündüz, Recep: "Dağıtım Kanalı Uygulamalarında “Şahin” Dönem: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi ve Çevrimiçi Satış Kısıtlamalarına İlişkin Rekabet Kurulu Yaklaşımının Türkiye Pazar Koşulları Ekseninde Analizi", Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2023, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 12 Nisan 2023.
 • Dursun, Akif, İFTAM Akademi Fıkıh / İslam Hukuku Mart - Nisan  – Mayıs 12 hafta Sosyal Girişimcilik Akademisi, Akaid Şubat – Mart – Nisan 12 hafta
 • Özsoy, Muhammed Yasir, Eğitim Semineri: Siyer/İlmihal Dersleri, Başlangıç Tarihi: 25.06.2022 (Haftalık/Çevrim İçi, Halen devam ediyor.)
 • Suluk, Cahit, Türkiye Tasarım Vakfı Eğitimleri, “Tasarımdan Kaynaklı Fikri Mülkiyet Hakları”, 27 Mayıs 2023
 • Kalkan, Cemal, Finansal İşlemler Fıkhı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Faizsiz Finans ve İslami Bankacılık bölümü, Tezsiz Yüksek Lisans Dersi
 • Kalkan Cemal, YTB Yurtdışı Türkler Birliği, İslam İktisadının İlkeleri, Seminer, 23-27 Mayıs, 2023.
 • Kalkan, Cemal, İlmi Araştırmalar Merkezi’de (İLAM) Çarşamba günleri lisansüstü öğrencilerine Hanefi Mezhebinin temel kitabı Hidaye okutmaktadır.
 • Kalkan, Cemal, Huzem Uzaktan eğitim programında Fıkıh Okumaları I Mecelle (Kitâb-ı evvel: Buyû’ Bahsi) adıyla 14 haftalık seminer vermiştir. Şubat-Haziran 2023.

KONFERANSLAR

 • Suluk, Cahit, “Fikri Mülkiyet, Uluslararası Markalaşma ve Önemi”, E-İhracat Konferansı, TOBB ve GMA Group, Ankara, 12 Haziran 2023.

PANELLER

 • Sezen KAMA IŞIK, “Misogyny: The Internet and Media as a Double Edge Sword”, Queen Mary University of London Joint Chapter (Indonesia, India& Italy) Webinar, 17 Mayıs 2023.
 • Ardıç, Z. (2023) Security Sector Reforms in Transitional States, University of Applied Sciences for Police and Public Administration in North Rhine-Westphalia, Cologne.

SÖYLEŞİ

 • Kalkan, Cemal, VAV TV Fıkıh Meclisi programına konuk olmuştur: Birinci Bölüm: “Katılım bankacılığının tesisinde model alınan sözleşme Mudarabe ve Kârı”, İkinci Bölüm: “Katılım bankacılığının temel omurgasını oluşturan Katılma hesapları” 
 • Kılıç, Seval, TRT Radyo 1, “Bir Asrın Sonunda”, Frekans Ankara 93,3, İstanbul 95,5, İzmir 94,7; Söyleşi Konusu: “Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Hukuk Alanındaki Gelişmeler; Yayın Tarihi: 02.06.2023, saat 14.00.

AÇIK OTURUM

PROJE

 • Kalkan, Cemal, “Şerî Danışma Komitelerinin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolüne İlişkin Bazı Mülahazalar”, İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu, 2-5.05.2023, Tunus. BEK Proje no:  S-BEK-2023-1841
 • Sezen KAMA IŞIK (Araştırmacı), TÜBİTAK 1001 Kabul Edilmiş Proje, “Tarihten Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Adalet Mekanizmasında Yargı Etiği ve Görünümleri”, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU, Projenin Yürütüldüğü Kuruluş: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2021- 2023.
 • Er, Ercan, TÜBİTAK BİGG ön başvurusu.
 • Karatepe Kaya, Meltem, Jean Monnet Chair DIGITEUL Summer School- Koç University
 • Okur Gümrükçüoğlu, Saliha, Proje Yürütücüsü: Geleceğe İş Başı Projesi, 5 Ocak 2023 tarihiyle 2022-2023 ayağını tamamladı.
 • Okur Gümrükçüoğlu, Saliha, İnovasyonda Kadın Projesi, 23 Ocak 2023 tarihiyle ilk girişimci ve yatırımcı toplantısı gerçekleşti.

DÜZENLEME KURUL ÜYELİĞİ

 • Şentürk Tur, Melike, Hukuki Boyutuyla Sağlık Turizmi Sempozyumu/Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Koyuncu Aktaş, Nihan, Hukuki Boyutuyla Sağlık Turizmi Sempozyumu, 21 Ekim 2023, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Salonu.
 • Er, Ercan, Pazar Araştırmaları Birimi ve Acil Durum ve Doğal Afet Birimi
 • Kaman, Nur, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye Sempozyumu, 13 Nisan 2023.
 • Okur Gümrükçüoğlu, Saliha, Çalıştay, Camiler Hepimizin Proje Çalıştayı, İstanbul, 25 Nisan 2023.

TEKNİK GEZİ

 • Okur Gümrükçüoğlu, Saliha, Türkiye’nin Uluslararası Platformda Temsili, W20 Summit Women-Led Development; Transform, Thrive and Transcend, Hindistan, 15-16 Haziran 2023.