Hukuk Fakültesi

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

KİTAPLAR

 • Şaban Kayıhan, Ticaret Hukuku, Tamamı Çözümlü Pratik Çalışmalar ve Cevap Anahtarlı Test Soruları, Ankara, Seçkin 2021.

 • Şaban Kayıhan, Corporate Law, Ankara, Seçkin 2021.

 • Şaban Kayıhan, Konkordato Hukuku El Kitabı, Umuttepe Yayınları İstanbul İkinci Baskı 2021.

 • Sezer Çabri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 2. Bası, Ankara 2021, ISBN: 9786257595377

 • Okur Gümrükçüoğlu S. , Seçgin M. , Kılıç S., Ottoman Law,Turkish Public Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.315-354, 2021

 • Sezen Kama Işık, (TÜMAY, M., ÖZBAY F., ERTİN, M. G. ile birlikte), "Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law", Turkish Public Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.27-51, 3. Baskı, 2021. (ISBN: 978-975-02-6705-5)

 • Sezen Kama Işık, (TÜMAY, M., ÖZBAY F., ERTİN, M. G. ile birlikte), "Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution", Turkish Public Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.53-66, 3. Baskı, 2021. (ISBN: 978-975-02-6705-5)

 • Okur Gümrükçüoğlu S. , Seçgin M. , Kılıç S., Turkish Legal History, Turkish Public Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.299-314, 2021

 • Miray Azaklı Köse, Devletin Uluslararası Yatırım Tahkiminde Sorumluluğu: BM Uluslararası Hukuk Komisyonu Tasarısı Kapsamında, Adalet Yayınevi, 2021.

 • Meltem Karatepe Kaya, The Use of Artificial Intelligence in Law, Multidisciplinary Perspectives Of AI: Past, Present, Future, Onikilevha Yayınevi, ss.127-143, 2021

 • Resul Habyyev, Serkan Kaya, ‘A Critical Role Of Diplomatic Protection in Investor-State Disputes’ (Onikilevha 2021).

 • Ömer Ekmekçi / Refik Korkusuz / Ömer Uğur, Turkish Collective Labour Law, On İki Levha Yayıncılık, 2021.

 • Serkan Kaya, A Review of Artificial Intelligence Studies in Law: Trends and Future Challenges Multidisciplinary Perspectives Of AI: Past, Present, Future, Harika Süklün, Editör, Onikilevha Yayınevi, İstanbul, ss.107-126, 2021 (Onikilevha 2021).

 • Hakeri, H., Tekin, D., Kartal, M., & Tunç, K., (2021). Turkish Criminal Law and Criminal Procedure Law. Ankara: Adalet Yayınevi.

 • Elif Irmak Büyük, Medeni Usul Hukukunda İnşai Dava ve İnşai Hüküm, Oniki Levha Yayınları, Şubat 2021.

KİTABA DÖNÜŞTÜRÜLEN TEZLER

 • Caner Taşatan, Sözleşmenin Kurulması, On İki Levha, İstanbul, 2021

 • Arzu Kalyon, Türk Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması , Seçkin Yayıncılık, Nisan 2021.