Hukuk Fakültesi

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

KİTAPLAR

 • Dursun, Akif, “İslam’da Aile Hukukunun Dayandığı Temel İlkeler”, İlahiyat Alanında Uluslararası Araştırmalar VIII, ed: Ali Yıldırım, Konya, Mayıs 2023, Eğitim Yayınevi, ss. 69-106. (Kitap Bölümü)
 • Kara, Hacı, Yatların Hukuki, Durumu ve Deniz Turizmi, B. 1, Adalet Yayınevi, Ankara 2023, Sayfa sayısı: 282, ISBN: 978–605–264–1401-8, https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786052641408
 • İpekel Kayalı, Ferna, Madde 159 ilâ 179 ve Madde 191 ilâ 193 in: Şirketler Hukuku Şerhi (Editör: Prof. Dr. Kemal Şenocak), Seçkin Kitabevi, Ankara, Ocak 2023.
 • Ürem Çetinel, Merve, Kaba Yapı Kira Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2023.
 • Ekmekçi, Ömer / Korkusuz,  M. Refik / Uğur, Ömer: Turkish Individual Labour Law, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, 2023.
 • Karadeniz, Salih, Medeni Yargılamada Yapay Zeka Kullanımı: Hakim Yapay Zeka, Faydaları ve Sakıncaları Üzerine Bir Değerlendirme, Kitap: Gelişen Teknolojilerin Medeni Usul Hukukuna Etkileri, Editör: Serkan Kaya, Seçkin Yayıncılık 2023 Temmuz. (Kitap Bölümü)
 • Çabri, Sezer,  Miras Hukuku Şerhi Cilt-II, Güncellenmiş 2. Bası, İstanbul 2023 (9786254325472)
 • Çabri, Sezer,  Miras Hukuku Şerhi Cilt-III, Güncellenmiş 2. Bası, İstanbul 2023 (ISBN: 9786254325489)
 • Ekici, Şerafettin, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, 2. Baskı, Nisan 2023, Seçkin Yayınevi.
 • Ardıç, Z. (2023 Mart) “Göçmenlerin Sosyoekonomik Haklara Erişiminin Önemi” (Editörler: Ülkü İstiklal Ortakaya & Didem Koca) Farklı Refah Rejimlerinde Göç ve Sosyal Politika, Gazi Kitabevi, Ankara. (Kitap Bölümü)
 • Akdemir, Ahsen, “Attrition in Sexual Offenses with Evidentiary Challenges: The Example of Türkiye”, European Perspectives on Attrition in Sexual Offenses, Rahime Erbaş, Neslihan Can, Ahsen Akdemir and Selen Çakırhan. (Kitap Bölümü)
 • Genç-Gelgeç, Berrak, Encyclopaedia of Intellectual Property Law, Nominative fair use - Parallel import - Informative use,   Edward Elgar Publishing (editör incelemesinde)

 KİTABA DÖNÜŞTÜRÜLEN TEZLER

RAPOR

KİTAP İNCELEMESİ

 • Ardıç, Z. (2023) Book Review: Conscientious Objection in Turkey: A Socio-legal Analysis of the Right to Refuse Military Service by DEMET ASLI ÇALTEKİN. Social & Legal Studies0(0). https://doi.org/10.1177/09646639231187091