Hukuk Fakültesi

Makaleler

ULUSAL MAKALELER

  • Kılıç, Seval, Osmanlı Komşuluk Hukukunda Mülkiyet Haklarının Sınırlandırılması: Zarar-ı Fahiş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.12, ss.1-33, 2022.

  • Azaklı Köse, Miray, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Özel Kişilerin Eyleminin Devlete Atfedilmesi Üzerine Bir İnceleme, Public and Private International Law Bulletin, cilt.43, sa.1, 2022.

  • Kara, Hacı, Deniz Ticaret Hukukunda Çekişmesiz Yargı İşleri, İMHFD, cilt.7, sa.12, ss.61-81, 2022 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ULUSLARARASI MAKALELER

  • Gelgeç, Ahmet, Potential conflict between special and standard terms in shipment sales, Journal of International Maritime Law, cilt.27, sa.5, ss.292-297, 2022.