Hukuk Fakültesi

2023-2024 Hukuk Seminerlerinin On İkincisi Gerçekleştirildi

30.04.2024

Fakültemiz bünyesinde 2023-2024 akademik yılı boyunca Hukuk Fakültesi Seminerleri başlığı altında icra edilecek olan toplantıların on ikincisi, 30 Nisan Salı günü 15.30'da Göztepe Kuzey Kampüs C Blok 7. Kat Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu'nda icra edildi.

Seminerde, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Dr. Öğr. Üyesi Şölen Çakıroğlu, “Ceza Hukukunda Beklenebilirlik” başlıklı sunumuna beklenebilirlik kavramının tarihçesini, önemini ve ceza hukukundaki yerini vurgulayarak başladı. Beklenebilirlik kavramının ceza hukukundaki uygulama alanının tespiti için öncelikle beklenebilirlik öğretisi altında Alman doktrininde beklenebilirlik kavramına atfedilen anlamlara ve kavramın sınırlandırılmasına ilişkin kıstaslara değinildi. Semantik analiz ardından mukayeseli hukuk çerçevesinde yapılan değerlendirmeler Türk hukukuna uygulanarak beklenebilirliğin Türk ceza hukukundaki yeri üzerinde duruldu. Hukuka uygun hareketin beklenebilirliğinin kusur üzerindeki ve bilhassa mazeret nedenleri üzerindeki etkilerinin önemine dikkat çekildikten sonra kavramın taksirli suçlarda ve ihmali suçlardaki özellik arz ettiği durumlar tartışıldı. Bu kapsamda beklenebilirliğin taksirli suçlarda ve ihmali suçlarda suç inceleme metodu çerçevesinde farklı ele alınışı değerlendirildi. Tüm bu açıklamaların ardından beklenebilirlik kavramına ilişkin yapılan değerlendirmelerin bir yansıması olarak Türk ceza mevzuatında değişiklik önerilerinde bulunuldu. 

Çay ve simit ikramıyla soru-cevap kısmına geçildi ve ardından toplantı sona erdi.