Hukuk Fakültesi

2023-24 Hukuk Fakültesi Seminerlerinin Altıncı Toplantısı İcra Edildi

26.12.2023

Dekanlığımız tarafından düzenlenen Hukuk Fakültesi Seminerleri’nin altıncı toplantısı 26.12.2023 Salı günü C Blok 7. Kat Toplantı Salonu’nda icra edildi. 

Hukuk Tarihi ABD üyesi Dr. Seval Kılıç, “16. Yüzyıl İstanbul’unda Evliliğin Sona Erme Sebepleri” başlıklı bildirisini sundu. 

Evliliğin sona ermesini hukuki zeminde ifade ederken kullanılan rici talak, bain talak, muhalea gibi temel kavramları aydınlatarak söze başlayan Dr. Kılıç, kadı sicilleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bulgular ışığında vakalar üzerinden örnekler vererek 16. Yüzyılda evliliğin sona erme sebeplerini açıkladı. Dönemin demografik yapısı ve yargı teşkilatının yapısı dolayısıyla dönemin yargılama usulü ile günümüz usulü arasındaki fark oldukça ilgi çekti. Öğrenciler ve akademik kadromuzun yoğun ilgisi ile interaktif biçimde icra edilen toplantıda, aktarılan gerçek kişi ve olaylar üzerinden aile hukuku ve evlilik bağlamında kadın hakları, kadın erkek eşitliği gibi hususlardaki hukuki gelişmeler de değerlendirildi.

Soru cevapların ardından simit ve çay ikramı eşliğinde program nihayete erdi.