Hukuk Fakültesi

2023-24 Hukuk Fakültesi Seminerlerinin Beşinci Toplantısı İcra Edildi

12.12.2023

Dekanlığımız tarafından düzenlenen Hukuk Fakültesi Seminerleri’nin beşinci toplantısı 12.12.2023 Salı günü C Blok 7. Kat Toplantı Salonu’nda icra edildi.

Ticaret Hukuku ABD üyesi Arş. Gör. Doğukan Kılıç, “Anonim Şirketin Ortağına Borçlanması ve Ortağın Şirketteki Alacağının Sermayeye Dönüştürülmesi” başlıklı sunumuna anonim şirketin ortağına borçlanmasının yaygınlığına dikkat çekerek başladı. Bu fenomeni Türk Ticaret Kanunu'nun ne ölçüde düzenlediği ve sınırladığı, kanuni hükümler üzerinden izah edildi. Aynı zamanda, anonim şirketin sermayesi açıklanarak bununla doğrudan ilişkili olan esas sermaye sistemi ile sermayenin korunması ilkesinin üzerinde duruldu. Böylelikle anonim şirketlerin ekonomik verimliliği ve kaynak yeterliliği açısından önemli hususlar ele alınmış oldu.

Ardından borcun sermayeye dönüşüm biçimleri üzerinde duran Kılıç, genellikle sermaye borcunun şirketten olan alacak ile takas edilmesi ve bu sürecin olan hukuk kapsamında işleyiş usulünü açıkladı. Anonim şirketin ortağına borçlanması ve borcun sermayeye dönüştürülmesi, sağladıkları faydalar ve doğurabilecekleri muhtemel problemler bakımından ele alınmasıyla beraber bu problemler bağlamında hukukun yeterliliği değerlendirilmiştir. Hukukun yetersiz kalabileceği düşünülen alanlarda çeşitli müesseseler bakımından olması gereken hukuka değerlendirildi.

Çay ve simit ikramıyla soru-cevap kısmına geçilmiş, ardından toplantı sona erdi.