Hukuk Fakültesi

2023-24 Hukuk Fakültesi Seminerlerinin Dördüncü Toplantısı İcra Edildi

28.11.2023

Dekanlığımız tarafından düzenlenen Hukuk Fakültesi Seminerleri’nin dördündü toplantısı 28.11.2023 Salı günü C Blok 7. Kat Toplantı Salonu’nda icra edildi. 

Milletlerarası Hukuk ABD üyesi Dr. Öğr. Üyesi Miray Azaklı Köse, “Milletlerarası Andlaşmaların Feshinde Yetki” başlıklı sunumuna ülkemiz hukuk sisteminde milletlerarası andlaşmaların akdedilme usulünü açıklayarak başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne geçilmesinin ardından milletlerarası andlaşmaların akdi usulünde meydana gelen değişiklikleri Anayasa m.90, 15 Temmuz 2018 tarihli 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 244 sayılı kanun ışığında açıkladı. Dr. Azaklı Köse, kadın hakları, kadına karşı şiddet, ev içi şiddet, cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alındığı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekilmemizin ardından insan hakları sözleşmelerinden çekilmede yasama ve yürütmenin rolleri bakımından öğretide yer alan tartışmaları aktardı. Mevcut hukuk sistemimizde yürütme organının andlaşmaların akdedilmesi ve feshinde temel rolü oynadığını belirtti. 

Yuvarlak masa düzeninde öğrenciler ve hukuk fakültesi öğretim üyelerinin bulunduğu toplantıda ayrıca hocalarımızın soru ve katkıları ile milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklerimizin mevcut hukuk sistemimize nasıl yansıdığı ve nasıl uygulama bulduğu hususu tartışıldı. 

Çay ve simit ikramının ardından toplantı sona erdi.