Hukuk Fakültesi

2023-24 Hukuk Fakültesi Seminerlerinin Üçüncü Toplantısı İcra Edildi

14.11.2023

Hukuk Fakültesi bünyesinde 2023-2024 Akademik Yılı boyunca Hukuk Fakültesi Seminerleri başlığı altında icra edilecek olan toplantıların üçüncüsü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dülger'in "Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Doğal Yetkileri" başlıklı sunumu ile 14 Kasım 2023 Salı günü 15.30'da C Blok 7. katta bulunan Hukuk Fakültesi toplantı odasında gerçekleştirildi.

Dr. Dülger, tahkimin bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak yargısal bir faaliyet olmasının yanında tarafların yetkilendirmesini de içeren bir hizmet olduğunu belirtti. Seminerde hakemlerin doğal yetkileriyle, hukuka uygun ve tarafların uyuşmazlığının tüm yönleriyle çözüldüğü bir kararın ortaya çıkmasını sağladıkları Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki hakem ve mahkeme kararlarından örneklerle açıklandı.

Dr. Dülger ayrıca doğal yetkilere sahip olan hakemlerin aynı zamanda yetkilerini aşmamak ve kamu düzenine aykırı hareket etmemek gibi sorumluluklarının da olduğu ve hakem kararlarının bu sınırlar dahilinde verilmesinin önemine değindi.

Katılımcıların soruları, cevaplar ve yorumlarla idare, ticaret, anayasa, deniz ticareti, medeni dahil birçok hukuk alanındaki ilke ve uygulamalar çerçevesinde hakemlerin doğal yetkileri değerlendirildi.