Hukuk Fakültesi

2023-24 Hukuk Seminerlerinin Onuncu Toplantısı İcra Edildi

16.04.2024

Dekanlığımız tarafından düzenlenen Hukuk Seminerleri’nin onuncu toplantısı Arş. Gör. Ayşenur Yazıcılar'ın "Yapay Zeka ve Demokrasi" başlıklı sunumu ile 16 Nisan 2024 Salı günü 15.30'da Göztepe Kuzey Kampüs C Blok 7. Kat Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu'nda icra edildi. 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı üyesi Arş. Gör. Ayşenur Yazıcılar, sunumunda Yapay zekanın demokrasilerdeki yeri, vatandaşların demokratik katılımına etkisi ve eşitlik temelinde yarattığı etki olmak üzere üç başlığı ele aldı.  

Yapay zekanın kavramsal sınırlarına ışık tuttuktan sonra sosyal yaşamda kullanıldığı alanları örneklendirdi. Ardından Siber alanlardaki katılımı demokratik bakımdan inceledi. Bu manada siber alanlarda uygulanan birtakım sınırlamalar ve teknik imkanlara bağlı olumsuz etkenleri ele aldı. Son olarak da makine öğrenmesinin teknik kalitesinin eşitlik temelindeki etkisine ışık tutmak için ABD’de kolluk kuvvetlerinin arama-durdurma faaliyetlerinde kullandığı yapay zeka programlarının mevcut aramalara dayalı olarak yaptığı öğrenme sonucu ırksal yahut sosyo-ekonomik eşitsizliklerin vuku bulduğu ve belli ırklardan kişilerin daha çok durdurulup arandığı halleri örnek verdi.

Soru cevap kısmının ardından seminer nihayete erdi.