Hukuk Fakültesi

2023-24 Hukuk Seminerlerinin Sekizinci Toplantısı İcra Edildi

19.03.2024

Dekanlığımız tarafından düzenlenen Hukuk Seminerleri’nin sekizinci toplantısı Arş. Gör. Ayşe Nur Yayla'nı"Hukuk Güvenliği Bakımından Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahaleler" başlıklı sunumu ile 19 Mart 2024 Salı günü 15.30'da Göztepe Kuzey Kampüs C Blok 7. Kat Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu'nda icra edildi.

Vergi Hukuku Anabilim Dalı üyesi Arş. Gör. Ayşe Nur Yayla, sunumunda temel hak ve özgürlüklerden biri olan Mülkiyet hakkına yapılan vergisel müdahaleleri hukuk güvenliği bakımından AİHM içtihatları bağlamında ele aldı. Vergisel müdahalelerin kanuniliği, hukuki kesinliği ve öngörülebilir olmasının mahkemece hukuk güvenliğinin temin edilmesindeki temel kriterler olduğunu, bu manada şeffaf kurumların önemli olduğunu dile getirdi. Öte yandan yapılacak olan vergisel müdahalenin ihlal teşkil etmemesi için kamu yararı barındırmasının yanı sıra ölçülü olması gerektiğini vurguladı.

Soru cevap kısmının ardından seminer nihayete erdi.