Hukuk Fakültesi

2023-24 Hukuk Seminerlerinin Yedinci Toplantısı İcra Edildi

05.03.2024

Dekanlığımız tarafından düzenlenen Hukuk Seminerleri’nin yedinci toplantısı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kalkan'ın "İslam Hukuku Açısından Faizsiz Bankacılık" başlıklı sunumu ile 5 Mart 2024 Salı günü 15.30'da Göztepe Kuzey Kampüs C Blok 7. Kat Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu'nda icra edildi. 

İslam Hukuku Anabilim Dalı üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kalkan, İslam Hukuku Açısından Faizsiz Bankacılık" başlıklı sunumuna katılım finansı temel kavramlarını açıklayarak başladı. Faiz ve Faizli bankaların işleyişini temel seviyede ele aldıktan sonra islam hukuku temelinde vade farkı, yeniden yapılandırma, erken ödeme indirimi, geciken ödemelerde enflasyon farkı gibi önem arz eden hususları aydınlattı. Ticari akitler üzerinden örnekler vermek suretiyle katılım bankacılığı özelinde murabaha, mudarabe gibi kavramlara da ışık tutan Dr. Kalkan, ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda islami bankacılığın ekonomik eşitsizliklerin azaltılması ve refahın yükselmesi bakımından da işlevsel yönlerine dikkat çekti.

Soru cevap kısmının ardından seminer nihayete erdi.