Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Zirvesi İcra Edildi

28.11.2022

Gelişim Hukuk Kulübünün organize ettiği Anayasa Hukuku Zirvesi, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü 12.30-16.00 saatleri arasında Ziraat Bankası Kütüphanesi’nde icra edildi. 

Dr. Öğretim Üyesi Sezen Kama Işık’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda, beş farklı konuşmacı farklı ülkelerde Anayasacılığın gelişimine, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze Türk Anayasa hukukunun gelişimine ve Anayasa hukuku çerçevesinde iklim değişikliği ve insan hakları konularına ışık tuttular. 

Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı üyesi Dr. Öğretim Üyesi Feyzan Olgunsoy, “İklim Değişikliği ve İnsan Hakları” başlıklı konuşmasında iklim değişikliğinin sonuçları doğrultusunda temel hak ve özgürlüklerin korunmasını ele aldı. İklim değişikliğinin çevresel haklarda olduğu gibi sağlık hakkı bağlamında da sonuçlarının olduğunu, bu sebeple iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ikinci kuşak haklara ilişkin ihlallerin de ancak Anayasa ve AİHS’te ortak olarak korunan temel hak ve özgürlükler kapsamında dava edilebileceğini açıkladı. Bu bağlamda kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması için ve iklim adaletinin sağlanmasında hukuk yollarına erişimin sağlanmasında devletlerin pozitif yükümlülüklerinin bulunduğunu dile getirdi. 

Program Soru & Cevap kısmı ve plaket takdimi ile sona erdi.