Hukuk Fakültesi

Avrupa Birliği'ne Genel bir Bakış Konferansı İcra Edildi

25.10.2023

Fakültemiz 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te İspanya Castilla Üniversitesi, Hukuk Felsefesi Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Miguel Taboada Calatayud'u  Ziraat Bankası Kütüphanesi Konferans Salonu'nda misafir etti. Konferans herkesin katılımına açık biçimde Arş. Gör. Sümeyye Koman’ın Türkçe tercüme desteği eşliğinde İngilizce olarak icra edildi.  

An overview of the EU: Who we are, Where we come from, Where we go" ( Avrupa Birliği'ne Genel Bir Bakış: Biz kimiz, Nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz?")   başlıklı konuşmasında Prof. Calatayud, Avrupa Birliği’nin kurulduğu tarihi şartlar, ve bu aşamada teklif edilen yapısal özelliklerden bahsetti. Öte yandan dünya savaşlarından sonra barış için fırsatlar arayan Avrupa Devletleri ekonomilerinin birbirlerine bağlama konusunda uzlaşıya vardığını,  ekonomik olarak tek pazar olma fikri ile başlayan birliğin zaman içerisinde ortak değerleri benimseyen bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Bu önemli dönüşümün ancak devletlerin egemenlik haklarından kısmen feragat etmeleri ile mümkün hale geldiğini dile getirdi. Bu minvalde AB’nin ortak değerlerini koruyan birliğin hukukun etkin üstünlüğüne; temel hak ve özgürlükler ve bunların korunmasında insan hakları kurumları gibi  kapsayıcı kurumlara; kapsayıcı ve adil toplum düzenine verdiği öneme vurgu yaptı.

Konferans plaket takdiminin ardından sona erdi.