Hukuk Fakültesi

Dekanımızın 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İçin Öğrencilere Mesajı

04.08.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010 yılında üniversitemizle birlikte kurulmuş, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise şehrin en genç ve dinamik Hukuk Fakültesi olarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Kuruluşunu takip eden ilk altı yıl içerisinde üniversitelerin en temel ve önemli amaçlarından araştırma ve eğitim başlıklarından araştırmaya ağırlık verilmiş, akademik kadromuzda yer alan hocalarımız yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar sürdürmüşler ve fakültemize öğrenci kabulü öncesinde sağlam bir altyapı hazırlamışlardır. 2016-2017 akademik yılında ilk öğrencilerimiz fakültemize kabul edilmiş ve çoğunluğu en az bir yabancı dile üst düzeyde hakim olan hocalarımız ve akademik serüveninin henüz başında genç ve dinamik araştırma görevlilerimiz gözetiminde üniversite yaşamlarına başlamışlardır. Fakültemiz bünyesinde Türkçe hukuk eğitiminin yanı sıra verilen Hukuk İngilizcesi ve seçmeli derslerin içerikleri, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında seçecekleri uzmanlık alanlarının her biri bakımından ihtiyaç duyacakları özellikleri kazandırmaya yönelik biçimde hazırlanmıştır. Böylelikle Fakültemiz bünyesinde her öğrenci, mesleki yaşamdaki seçimlerine uygun olarak öğrencilik yıllarından itibaren kendisini yetiştirme fırsatı bulmaktadır. Öğrenci sayısının görece azlığı bu minvalde önemli bir avantaj oluşturmuş, akademik gelişimleri ve kariyer planlamalarının yanı sıra hukuka, ahlaka, hakkaniyete yaraşır iyi birer insan olma hususunda da hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmışlardır. 2020 yılında bu minvalde yetiştirdiğimiz ilk mezunlarımızı vermenin gururunu yaşıyoruz. 

2016-2017 yılında öğrenci kabulünü takip eden süreçte “Eğitim-Öğretim” görevini aşkla ve ciddiyetle yerine getiren Fakültemizde araştırma faaliyetleri bakımından da sirkülasyon hızla devam etmiş, kadromuza yeni isimler katılmıştır. Fakültemiz hali hazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Dergisi ve Tıp Hukuku Dergisi’ni süreli yayın olarak çıkarmak da olup, Tıp Hukuku, Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanlarında Türkçe ve/veya İngilizce olmak üzere içinde interdisipliner dersleri de barındıran Yüksek Lisans ve Doktora programlarını yürütmektedir. Buna binaen çok sayıda lisansüstü öğrencinin tez çalışmaları hocalarımız eşliğinde tamamlanmış ve hali hazırda devam etmektedir. Üniversitemiz Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde lisansüstü öğrencilerimiz ve hocalarımızın birlikte yürüttüğü proje çalışmaları ve araştırma faaliyetlerine ev sahipliği yapmak üzere lisansüstü programlarımıza paralel olarak kurulan Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk Birimi faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakültemizin uluslararası ölçekte yürütmüş olduğu etkinlikler bakımından da bu yıl 5-6 Kasım 2021’de dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi ve 3-5 Aralık 2021’de düzenlenecek olan Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu gibi çeşitli etkinlikler de birçok ülkeden akademisyenin katıldığı önemli etkinlikler olarak ön plana çıkmaktadır. Uluslararası işbirlikleri bakımından ayrıca Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Macaristan, Slovenya, Polonya, Romanya, Yunanistan gibi pek çok Avrupa ülkesi ile Erasmus anlaşmalarımız mevcut olup bu sayı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca Ukrayna, Endonezya ve Malezya ile de memorandum anlaşmalarımız çerçevesinde ikili projeler gerçekleştirilmektedir. 

İstanbul’da yer alan devlet üniversiteleri hukuk fakülteleri arasında daha az ve nitelikli öğrenci sayısı ile güçlü bir akademisyen-öğrenci iletişimine sahip olan Fakültemiz, kampüs, sosyal alanlar, kütüphane, öğrenci merkezleri gibi birçok alanda hızla gelişimini sürdürmektedir. Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kütüphanesi’nin yapımı tamamlanmış olup, farklı disiplinlerde çok sayıda basılı eser, süreli yayın, tez çalışmaları ve veri tabanları, oldukça büyük çalışma salonları eşliğinde öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

İstanbul’da yetkin bir akademik kadrodan sağlam bir hukuk eğitimi almak, akademik ve mesleki gelişimini kaliteli sosyal faaliyetlerle desteklemek, araştırma yapmayı ve üretmeyi öğrenmek, en iyilerin başarı ölçütleri üzerinden kendi başarısının gerçek değerini görmek isteyen, öğrencilikteki vaktinin kıymetini bilen sevgili öğrencilerimiz, geleceğinize hoşgeldiniz.

Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI

Dekan