Hukuk Fakültesi

“Dijital Çağda Ebeveynlik ve Öğretmenlik” İş Birliği Protokolü Kapsamındaki Projeler Tamamlandı

02.06.2022

Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu’nun koordinatörlüğünde ve Öğr. Gör. Dr. Zeynep Ardıç ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Dijital Çağda Ebeveynlik ve Öğretmenlik” iş birliği protokolü kapsamındaki projeler tamamlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Güngören Kaymakamlığı ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında   “Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi” ve “Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi” başlıklı iki proje gerçekleştirildi. Her iki projeye ait sonuç raporu Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne sunuldu

Fakültemiz Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı üyesi Öğr. Gör. Dr. Zeynep Ardıç’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerinin Arttırılması” projesi kapsamında; öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitim programı geliştirilmesi ve öğretmenlerin dijital alanda eğitime erişiminin kolaylaşıtrılması, böylece dijital yetkinliklerinin ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlanması, böylece risk ve tehdit altında olan çocukların da dijital ortamda çocuk istismarı ve benzeri saldırılardan dolaylı olarak korunmasına katkı sunulması hedeflendi.

Proje faaliyetleri kapsamında İstanbul’un Güngören ilçesindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 85 öğretmene 11 başlık altında yüz yüze olmak üzere 4 saat süren eğitim verildi. Eğitimler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından verildi.

Dijital yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim öncesi ve sonrası öğretmenlere Öğretmen Dijital Yeterlilik Ölçeği ve anket formu uygulandı.  Eğitim programı sonrasında eğitim öncesine göre öğretmenlerin dijital yetkinlik düzeyinin arttığı belirlendi.

Eğitimin farkındalık düzeyini artıran bir değer olmasına bağlı olarak öğretmenler için okullarda sürekliliği olan eğitimlerin düzenlenmesi önerildi. Çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerini etkileyebilme riski bulunan dijital cihaz ve uygulamaların güvenli ve verimli kullanımıyla ilgili öğretmenlerin yeterliklerinin, farkındalıklarını arttırılmasının çocuk sağlığına yönelik risklerden korunmasına katkı sağlayacağı tespit edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman’ ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında; ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim programı geliştirildi ve ebeveynlerin temel dijital yeterliklerinin arttırılması amaçlandı; böylece risk ve tehdit altında olan çocukların dolaylı olarak korunmasına katkı sağlanması hedeflendi. Proje faaliyetleri kapsamında İstanbul’ un Güngören ilçesindeki ilkokul ve ortaokulda çocuğu öğrenim gören 82 ebeveyne 11 başlık altında yüz yüze olmak üzere 4 saat süren eğitim verildi. Eğitimler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından verildi.

Eğitim konuları:

 1. Dijital ebeveynlik nedir, neden gereklidir?

 2. Dijital göçmenlikten dijital yerliliğe kuşaklararası farkındalık

 3. Dijitalleşme ve aile

 4. Dijital ebeveynlik rolleri

 5. Bilgisayar ve internet teknolojisinin barındırdığı riskler

 6. Siberkondri

 7. Siber zorbalık

 8. Bilgisayar ve internet teknolojisinin barındırdığı risklere karşı bilinçli farkındalığın geliştirilmesi- güvenli internet kullanımı

 9. İnternet ortamında çocuğun kişiliğine yapılan saldırılara karşı korunması

 10. Anne ve babanın sosyal medya kullanımının ve çocuğa ilişkin görüntü paylaşımının velayet hakkı bakımından değerlendirilmesi

 11. Dijital platformlarda çocuk işçiliği

Dijital ebeveynlik rollerinin güçlendirilmesine yönelik verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim öncesi ve sonrası ebeveynlere Çocukların İnternet Kullanımında Ebeveyn Arabuluculuğu Ölçeği, Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği ve Anket Formu uygulandı.  Dijital ebeveynlik eğitim programı sonrasında eğitim öncesine göre ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliklerinin ve çocuklarının internet kullanımında ebeveyn arabuluculuğu düzeyinin arttığı belirlendi.

Sonuç olarak eğitimin farkındalık düzeyini artıran bir değer olmasına bağlı olarak ebeveynlerin dijital ebeveynlik rollerine yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı okullarda, Halk Eğitim Merkezleri’nde, belediyelerin ücretsiz olarak eğitim verdikleri merkezlerde eğitimler düzenlenmesi önerildi. Çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerini etkileyebilme riski bulunan dijital cihaz ve uygulamaların güvenli ve verimli kullanımıyla ilgili ebeveynlerin yeterliklerinin, farkındalıklarını arttırılmasının çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı tespit edildi.

Proje ekibinde Prof. Dr. Aygül Yanık, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Doç. Dr. Ensar Yılmaz, Doç. Dr. Halil Altındağ, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman, Dr. Öğr. Gör. Zeynep Ardıç, Dr. Öğr. Üyesi Merve Ürem Çetinel, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Bıkmazer, Dr. Öğr. Üyesi Cem Malakçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hande Arslan Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Yeler, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak, Arş. Gör. Dr. Ömer Uğur, Arş. Gör. Dr. Aslı Devrim Lanpir, Arş. Gör. Dr. Zeynep Sadıkoğlu, Arş. Gör. Murat Uçak, Arş. Gör. Dilşa Azizoğlu, Öğretmen Neslihan Akar, Öğretmen Salih Aktürk yer aldı.