Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Cahit Suluk'ın Katılımı İle Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu Gerçekleştirildi

14.10.2022

Anadolu Ajansı tarafından, basın yayıncılarının sorunlarını tüm yönleriyle ele almak; bunlara ilişkin çözüm yolları aramak ve kamuoyunda bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu’ Genel Müdürlük’teki AAtölye’de 14.10.2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Sempozyumda fakültemiz Fikri Mülkiyet Hukuku Ana Bilim Dayı üyesi Doç. Dr. Cahit SulukAB Hukukunda Gazetelere Tanınan Bağlantılı Haklar ve Türkiye’de Atılması Gereken Adımlar’ başlıklı sunumunda AB hukukunda basın yayıncılarına tanınan bağlantılı haklardan bahsederek Türkiye’de atılması gereken adımlar için önerilerde bulundu. Suluk, Türkiye’de basın yayıncılarına Kanada-İngiltere-Avustralya uygulaması olan rekabet hukuku çerçevesinde korumanın tanınmaması gerektiğini, bu uygulamanın hukuk sistemimize uygun olmadığını ifade ederek tanınacak korumanın ‘2019 tarihli Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklara İlişkin AB Yönergesi’ esas alınarak telif hukuku çerçevesinde bir bağlantılı hak tesisi olmasını önerdi.

Sempozyum kaydına buradan erişebilirsiniz.