Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Karatepe Kaya'nın TUBİTAK-1001 Projesi Kabul Edildi

08.01.2024

Hukuk Fakültemiz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyemiz Meltem Karatepe Kaya’nın yürütücülüğünde, proje araştırmacıları Doç. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Buğra Erdem (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ticaret Hukuku ABD) ve Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ticaret Hukuku ABD), proje bursiyerleri Arş. Gör. Büşra Yalın Aydın (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ticaret Hukuku ABD), Arş. Gör. Salih Karadeniz (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD) ve Aybüke Keskin’in hazırladığı “Anonim Şirketlerin Dijital Dönüşümünde Hukuki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi ve Giderilmesi” konulu proje TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Türk şirketlerinin hem yerel hem de küresel açıdan rekabet gücünün artırılması, yapay zeka ve blokzincir teknolojisi ile desteklenen sistemler gibi gelişen teknolojilerin şirket süreçlerinde kullanılmasını bir zaruret haline dönüştürmüştür. İki yıl sürecek proje çalışması, Türk ticaret hukukunun (özellikle anonim şirketler hukukunun), gelişmekte olan teknolojilerin kullanılmasına ne ölçüde cevaz verdiğinin araştırılmasını, anonim şirketlerin dijital dönüşümünün Türk hukukunda yaratabileceği sorunların tespit edilmesini ve mukayeseli hukuktan da faydalanılarak çözümler sunulmasını hedeflemektedir.

Projede yer alan tüm akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.