Hukuk Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Sezen Kama Işık Türkiye'de İnternet Yönetişimi Başlıklı Bildirisini Sundu

17.10.2022

Fakültemiz Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sezen Kama Işık, 17 Ekim 2022 tarihinde Queen Mary Üniversitesi Mezunlar Toplululuğunun organize ettiği “The Role of Internet Governance in Geopolitical Conflicts, Economy and Energy Crisis, Climate Change from a Global/Regional/National/Comparative Perspective”  başlıklı çevrim içi uluslararası İngilizce konferansta "Türkiye'de İnternet Yönetişim Rejimi, Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar" başlıklı bildirisini sundu. 

Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda internet kullanımının ve bu alanı düzenleyen mevzuatın incelendiği konferansta Dr. Kama Işık, Türkiye'de internet kullanımını insan hakları bağlamında inceledi. Türkiye’nin ulusal düzlemde dijital egemenlik fikrinden hareketle özellikle Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarında kronik biçimde sorunlu olarak nitelendirdiği 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” a sıklıkla başvurduğunu; öte yandan uluslararası düzlemde ise internet yönetişiminin BM çatısı altında tüm devletlerin görüş ve katkılarına açık ve eşitlikçi biçimde, şeffaf, çok taraflı, katılıma açık ve hesap verebilir kurumlarla icra edilmesi beklentisini dile getirdi.

Konferans, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Konferans kaydına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Queen Mary Üniversitesi'nin etkinliğe ilişkin haberine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.