Hukuk Fakültesi

Farazi Mahkeme Salonu'nun Açılış Töreni İcra Edildi

30.05.2024

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösterecek olan Kuzey Yerleşke C Blok’ta bulunan farazi mahkeme salonu, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılan tören ile resmi olarak açıldı. 

Açılış töreni, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat BOYLU, 2 No.lu Baro Başkanı Av. Yasin ŞAMLI ve LEXİST Avukatlık Bürosu Kurucu Ortağı Av. Dr. Eyüp KUL ‘un açılış konuşmalarıyla başladı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK konuşmasında Üniversitemizin yeni bir üniversite olduğunu ancak buna rağmen hızla büyüdüğünü ve geliştiğini özellikle de Hukuk Fakültesi bazında kaydedilen başarıları ‘’Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz 2022 yılında Adli Yargı sınavlarında İstanbul’da birinci, Türkiye’de dokuzuncu sırada yer alırken TÜBİTAK’ın beş temel alanda hazırladığı ‘2023 Yılı Üniversitelerde Alan Bazlı Başarı Endeksi’ verilerine göre  üçüncü sırada yer aldı.’’ ifadeleri ile belirtti. Akabinde ise küresel çaplı sistemin sadece hukukçuları değil tüm insanlığı etkilediğini ve en önemli ortak görevimizin ‘’küresel ölçekte adaleti ve insani yaşam sağlığını sağlamak’’ olduğunu belirtti.

Dekanımız Sn. Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman konuşmasında fakültemiz için inşa edilen salonun yapımında emeği geçenlere ve katkılarından ötürü Lexist Avukatlık Bürosu’na şükranlarını ifade ederek bu salonun fakültemiz öğrencilerinin adalet ve hakkaniyet ilkeleri ışığında uygulamayı öğrenmesinde büyük önemi olduğunu belirtti.

Açılış programının onur konuğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr. Aydın Gülan,  “Eğitim ve Uygulama: ‘Yıkık’ Bir Köprüyü Tekrar Kurmak” başlıklı konuşmasında eğitimde teori ve pratik arasındaki bağlantıyı ifade ederken ‘yıkık köprü’ benzetmesi yaparak, eğitimin hayata uygulanmasında kaydedilmesi gereken gelişmelere vurgu yaptı. Hukuk fakültelerinden mezun olacak olan öğrencilerin bilgilerini uygulamaya yansıtmakta zorlanmamaları için eğitim modelinde yapılması gereken reformlara dair önemli tavsiyelerde bulundu. 

Hediye takdiminin ardından program nihayete erdi.