Hukuk Fakültesi

Hukuki Boyutuyla Sağlık Turizmi Sempozyumu İcra Edildi

21.10.2023

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde organize edilen “Hukuki Boyutuyla Sağlık Turizmi” sempozyumu, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10’da Ziraat Bankası Kütüphanesi Konferans Salonu’nda üniversite mensubu olan ve olmayan herkesin katılımına açık biçimde icra edildi.

Sağlık turizminin hukuki boyutunu tartışmak üzere akademisyen ve uygulamacıların katıldığı sempozyumun açılış konuşmasında hukuk fakültesi dekanı Sn. Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman tıp ve sağlık turizmi alanında oldukça popüler hale gelen Türkiye’nin bu alanda ilerlemeye devam ederken hukuki açıdan önem arz eden hususların tartışılmasının gerekliliğini ve sempozyumun bu ihtiyacı karşılamadaki rolüne vurgu yaptı. Akabinde USHAŞ Hukuk ve Sözleşme Müdürü Sn. Ali Burak Kırkbaş dinleyicileri selamlayan konuşmasını yaptı ve ilk oturum Sn. Dr. Ertunç Mega’nın koordinatörlüğünde başladı.

Prof. Dr. Ayfer Uyanık, “Sağlık Turizmi Şirketlerinin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşmasında aracı kuruluşların hukuki danışmanlık almama yönündeki eğilimlerini tespit ederek bu durumdan ötürü gelecekte doğabilecek hukuki sorunları önlemede ve sürdürülebilir turizm politikaları bakımından yeterli bir koruma sağlanamayacağını belirtti.  Akabinde Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç,  “Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması” başlıklı konuşmasında ülkemize tedavi için gelecek hastaların tıbbi geçmişlerinin sağlık kuruluşları ile paylaşılırken hasta mahremiyetinin korunması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun titizlikle uygulanması gerektiğini belirtti.    Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Sevtap Metin, “Sağlık Turizminde Başlıca Etik Sorunlar” başlıklı konuşmasında şirketler için yapılan vergi indiriminin yol açacağı aşırı büyümeye ve sektörün genişlemesi sonrası ortaya çıkabilecek organ kaçakçılığı ve kara para aklama tehlikesine dikkat çekti. Erişilebilir bir sağlık sistemi yaratma ve sağlık hizmetlerinden eşit biçimde faydalanılmasında adil bir fiyatlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Gürkan Sert’in moderatörlüğünde başlayan ikinci oturumda Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut “Sağlık Turizmi Çeşidi Olarak Yapay Döllenme Müdahalesine Türkiye ve Türk Ceza Kanunu Perspektifinden Bakış” başlıklı konuşmasında üreme hakları ile doğrudan ilgili olan ve ülkemizde yasal olmayan heterolog döllenme (taşıyıcı annelik) yöntemi yurt dışında uyguladıktan sonra doğan çocukla ülkeye dönmek isteyen ebeveynler hakkında cezai işlem başlatılmasına karşın ceza kanunumuzda bu fiili içeren bir suç tipi bulunmadığını belirtti. Öte yandan soy bağı bağlamında doğabilecek yasal sorunlara dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi’nin anne tarafından soy bağının reddi davası açılamaması sonucunu doğuran kanun hükmünü iptal etmesinin cinsiyet eşitliği bağlamında önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Oturumun ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir “Sağlık Tuziminde Hekimin Sorumluluğu” başlıklı konuşmasında hasta ve aracı kuruluş arasında yapılan sözleşmenin hukuki yapısını dinleyicilere aktardı. Bu sözleşmelerin karma-kombine niteliğinde tüketici sözleşmeleri olduğuna ve Türk Borçlar Kanunu’nun uygulama alanı bulduğuna dikkat çekti.

Oturumun üçüncü konuşmacısı olan Sn. Prof. Dr. Tekin Memiş ise “Sağlık Turizminde Sorumluluk ve Sigorta” başlıklı konuşmasında sigorta poliçelerinde azami teminat miktarının yetersizliğine de dikkat çekerek, hekimler için sigorta poliçeleri varken acenteler veya tesisler için yeterli poliçelerin olmamasının bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Oturumun son konuşmacısı olan hukuk fakültesi dekanı Prof. Dr. Kaman “Sağlık Turizminde İdarenin Sorumluluğu” başlıklı konuşmasında günümüzde kamu hizmetlerini özel hukuk kişilerinden almaya yönelik yoğun bir eğilimin bulunduğunu ve idare hukuku sözleşmelerinin seyrekleşmeye başladığını dile getirdi. İdarenin rol oynadığı nadir alanlardan biri olan yetki belgesinin alımında ise var olan kriterlerin yetersiz olduğunu belirten Kaman, devlet denetiminin arttırılması gerektiğini ve idarenin hareketsiz kalmasının bir sorumluluğu da doğuracağını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Ülkemize büyük ekonomik katkı sağlayan ve yabancıların kaliteli ve makul fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan sağlık turizminin kişilerin sağlığı ve refahını iyileştirmesi bakımından ülkemizi tercih edişlerinde aracı kurumların, hekimlerin ve tesislerin hukuken nelere dikkat etmeleri gerektiğine yönelik oldukça kapsayıcı olan bu sempozyumda gerek acenteler gerekse de idare bakımından etkin kurumlar olmanın yolları çizildi.  

Hukukçuların yanı sıra hekim ve acentelerin yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümünün ardından Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaman’ın teşekkür konuşması ile sempozyum sona erdi.