Hukuk Fakültesi

I.Hukuk Fakültesi Öğrencileri Çocuk Hukuku ve Eğitim Hukuku Konferansı

14.03.2021

14 Mart Pazar günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Üniversitemiz öğrenci topluluklarından İdeal Medeniyet Hukuk Kulübü iş birliğiyle “I. Hukuk Fakültesi Öğrencileri Çocuk Hukuku ve Eğitim Hukuku Konferansı” gerçekleştirildi.

Konferans, Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bülbül’ün açılış konuşması ile başladı. Bülbül, kongrenin düzenlenme süreci hakkında bilgiler vererek, 2020-2021 Güz Dönemi Çocuk Hukuku dersi bitirme ödevi olarak hazırlanan makalelerin geliştirilerek konferansta sunulacak niteliğe getirildiğini belirtti. Daha sonrasında Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Subaşı tarafından çocuk haklarının COVID-19 pandemisi döneminde ele alınmasının ve lisans öğrencilerince Türkiye’de ilk olacak nitelikteki böyle bir çalışmanın yapılmasının önemini belirtildi.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin sunumları, Şüheda Betül Kaplan’ın “Hukuki Yönüyle Sokak Ortamındaki Çocuklar ve Covid-19 Pandemisindeki Durumlarının Değerlendirilmesi” başlıklı bildirisi ile başladı. Kaplan, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Komitesi’nin çalışmaları ve UNICEF in raporlarından elde edilen veriler ışığında çocukların sokakta yaşamaya başlama nedenleri ve Covid-19 pandemisinin bu nedenlere etkisi üzerinde durdu. Aile içi şiddet, çocuk istismarı, madde bağımlılığı, eğitim ortamındaki problemlerin başta gelen sorunlar olduğunda işaret etti. Covid-19 pandemisinin uzaktan eğitim modelini mecbur kılması üzerinden eğitim ortamında yaşanan problemleri açıkladı.  Ardından hukuk fakültesi öğrencisi Hayrunnisa Çapan “Çocuklara Yönelik Zorunlu Aşı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Çapan, uluslararası mevzuat ve yüksek mahkeme kararları ışığında zorunlu aşı uygulamalarında çocuğun yüksek yararının esas alındığını ve aşının niteliği ve faydasının bu kritere bağlı biçimde değerlendirildiğine değindi. “Aile ve Okul Ortamında Çocuğun Katılım Hakkı” başlıklı üçüncü sunum Edanur Kavanoz tarafından gerçekleştirildi. Kavanoz, sunumunda uzak eğitim modelinin çocuğun okul ve ev ortamını birleştirici etkisine dikkat çekerek çocuğun üstün yararı gereği karar mekanizmalarına katılımının da artması gerektiğini dile getirdi.

Öğleden sonra yapılan 2. oturumda hukuk fakültesi öğrencileri Şule Kurt ve Şirin Doğru, “Cinsel İstismar Özelinde Çocuğun İstismarı ve Covid-19 döneminde Cinsel İstismar Oranlarının Değerlendirilmesi” başlıklı bildiriyi sundular.  Cinsel istismar vakalarının önlenmesi ve mevcut vakalarda mağdur çocukların iyileşme sürecinde devletin yükümlülüklerini açıkladılar.  Ardından son sınıf öğrencisi Zeynep Sena Altay, “Çocuklarda Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Psikolojik ve Nörolojik Etkisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.  Madde kullanımının sosyal çevre, okul, aile ilişkileri bakımından yarattığı zararların yanı sıra çocuğu suça sürükleyen tehlikeli bir faktör olduğuna işaret etti.

Program Arş. Gör. Seval Kılıç’ın moderatörlüğünde başarılı bir biçimde icra edilerek soru cevap kısmının ardından nihayete erdi.

Program kaydına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.