Hukuk Fakültesi

II. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu İcra Edildi

20.11.2022

II. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu İcra Edildi

Üniversitemiz ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde Üsküdar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sempozyumda, bilişim ve teknoloji hukukunun alanına giren dokuz farklı başlıkta düzenlenen oturumlarda; yirmi beş farkı üniversite ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan kırk dört farklı akademik tebliğ sunuldu.

Sempozyumda oturumlar şu başlıklar altında düzenlendi;

 1. GÜN
 • Bilişimin Fikri Mülkiyet Hukukuna Yansımaları
 • Bilişimin Ticaret Hukukuna Yansımaları
 • Bilişimin Yargılama Hukukuna Yansımaları
 • Metaverse ve Dijital Dönüşüm “By It Governance Turkey”
 1. GÜN
 • Bilişimin Ceza Hukukundaki Yansımaları
 • Bilişim ve Etik
 • Bilişim Hukukunda Yeni Regülasyonlar
 • Bilişimin Vergi Hukukuna Yansımaları
 • Yapay Zekâ Hukuku

3.GÜN

 • Online Sessions

Sempozyumun ilk gününde açılış konuşmalarını, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, fakültemiz dekanı sayın Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Başkanı ve aynı zamanda fakültemiz Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olan sayın Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici gerçekleştirdi.

Sempozyumun ilk gününün “Bilişimin Fikri Mülkiyet Hukukuna Yansımaları” başlıklı birinci oturumunda;

Doç. Dr. Cahit SULUK (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Dijitalleşmenin Getirdiği Telif Sorunları ve Çare Arayışları

Av. Işıl Selen DENEMEÇ (Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Hukuk Müşaviri)

Veri Madenciliği ve Telif Hukuku

Av. Dr. Süleyman KIRAN (Avukat)

             NFT’lerin Bilet Olarak Kullanılmasının Hukuki Değerlendirmesi

Doç. Dr. Hasan Kadir YILMAZTEKİN (Hâkim)

Yapay Zekânın Ürettiği Tasarımlarda Hukuki Sorumluluk, başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Sempozyumun ilk gününün “Bilişimin Ticaret Hukukuna Yansımaları” başlıklı ikinci oturumunda;

Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

Elektronik Kıymetli Evrak ve Hukuki Niteliği Alman, İsviçre ve Türk Hukuku ile         Karşılaştırmalı Bir Değerlendirilme

Doç. Dr. Hacı KARA (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

Gemi veya Deniz Araçlarının Alım Satım veya Kiralanma Sözleşmelerinde Kripto Para Birimi Kullanılması

Doç. Dr. Memduh ASLAN (Kocaeli Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Gayrimenkul Sertifikası ve Kira Sertifikalarının Akıllı Sözleşmelerle Aracısız Devrinin Bina İnşaat Maliyetlerinin Finansmanına ve Mülkiyet Hakkı Devrine Etkisi

Av. Cemal ARAALAN (Avukat)

            DAO’ların Masak Mevzuatı ve Adi Şirket Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi,           başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Sempozyumun ilk gününün “Bilişimin Yargılama Hukukuna Yansımaları” başlıklı üçüncü oturumunda;

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Geçmişten Günümüze Medeni Usul Hukukunda Dijitalleşme Yapay Zekâ Usul Hukukunda Gerçekten İşe Yarar mı?

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cankat TAŞKIN (İstanbul Aydın Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Yapay Zekânın Ceza Muhakemesinde İddia ve Hüküm Makamında Bulunmasına İlişkin Düşünceler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇATLI (Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Yapay Zekanın Rolü

Arş. Gör. Dr. Elif Irmak BÜYÜK (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Blokzincir Teknolojisindeki Verilerin Delil Niteliğinin Hukuk Yargılaması   Bakımından İncelenmesi, başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Sempozyumun ikinci gününün “Bilişimin Ceza Hukukuna Yansımaları” başlıklı birinci oturumunda;

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL (Hasan Kalyoncu Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Bilişim Teknolojisinde Bir Suistimal Örneği: Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçları

Dr. Öğr. Üyesi Nurten ÖZTÜRK (Erzincan Binali Yıldırım Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Türk Ceza Hukukunda Yeni Bir Suç Tipi Olarak Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen         Israrlı Takip Suçu

Arş. Gör. İlkay ELBEY (Kocaeli Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Bilişim Yoluyla” Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçuna Güncel Bir Örnek: Twitch Bit Scam Olayları

Arş. Gör. Dr. Osman Gazi ÜNAL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Kripto Para Madenciliği ve Ceza Hukuku Sorumluluğu, başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Sempozyumun ikinci gününün “Bilişimin ve Etik” başlıklı ikinci oturumunda;

Prof. Dr. Eylem AKSOY RETORNAZ (Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Çocukların Siber Alanda Cinsel Amaçlar İçin Teşviki (Cyber-Groomıng)

Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN (Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Sosyal Medyanın Dezenformasyonla İmtihanı

Öğr. Gör. Dr. Zeynep ARDIÇ (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Siber Zorbalıkla Mücadelede Yeni Arayışlar

Arş. Gör. Veysel TOPUZ (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Bir Sosyal Mühendislik Yöntemi Olarak Phishing (Olta Avcılığı)

Av. Şevval CEYHAN (Avukat)

Arş. Gör. Özge DEMİRDELEN (Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

             Kişisel Verilere İlişkin Önemli Koruma: Dijital Tehditler Karşısında Çocuk, başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Sempozyumun ikinci gününün “Bilişim Hukukunda Yeni Regülasyonlar” başlıklı üçüncü oturumunda;

Dr. Öğr. Üyesi Alper IŞIK (Sakarya Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Yönetimine Dair Uluslararası Standartlar ve Düzenlemeler

Dr. Öğr. Üyesi Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK (Boğaziçi Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Platform Regülasyonu ve Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Düzenlemesi (Digital Market Act) Üzerine Değerlendirmeler

Av. Deniz BAYTEMUR KÖKSAL (Avukat)

            Kripto Varlık Piyasalarına İlişkin AB Tüzük Teklifi ve Mevzuatımız İçin Düzenleme          Önerileri

Av. Sinem ÖZYİĞİT (Avukat)

            Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler Işığında Deepfake Teknolojisinin Regülasyonu ve Türk Hukuku İçin Öneriler, başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Sempozyumun ikinci gününün “Bilişim Vergi Hukukuna Yansımaları”” başlıklı dördüncü oturumunda;

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emrah GEÇER (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Vergi İdaresinin Dijital Dönüşümü

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KALYON (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Dijital Pazarlama ve Satış Yolu ile Kazançların Vergilendirilmesi ve Güncel Gelişmeler

Arş. Gör. Alperen Asım KORUK (Yeditepe Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yönünden Hizmet Olarak Yazılım (Saas) Ödemelerinin Nitelendirilmesi, başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Sempozyumun ikinci gününün “Yapay Zeka ve Hukuk” başlıklı beşinci ve son oturumunda;

Prof. Dr. Mustafa AKSU (İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi)

            Yapay Zekâ Üzerinden Gerçekleştirilen İrade Açıklamalarının İrade Özerkliği Kapsamında Açıklanabilirliği Sorunu Üzerine

Prof. Dr. Murat BALCI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Otonom Silah Sistemlerinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu

Av. Dr. Ahmet Çağrı YILMAZ (Avukat)

             Yapay Zeka Destekli Silahların Hukuksal Yapısı

Av. Halil Emre GÜRLER (Avukat)

            Avrupa Komisyonu’nun Yapay Zekada Sözleşme Dışı Sorumluluğa İlişkin 28.9.2022 Tarihli Önerisinin Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Salih KARADENİZ (İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi)

             Hukukta Yapay Zeka Kullanımı - Hakim Yapay Zeka,

başlıklı bildiriler konuşmacılar tarafından sunuldu. Oturum kaydına erişmek için buraya tıklayınız.

Son oturumun ardından Sempozyum ekibinde yer alan öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi ve Sempozyum’un yüzyüze olan oturumları sona erdi.

Sempozyum’un üçüncü gününde çevrimiçi oturumlar, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Youtube kanalında canlı olarak gerçekleştirildi. 

Üç gün boyunca gerek yüz yüze katılım gerekse çevrimiçi olarak yoğun ilgiyle karşılaşan sempozyum, başarıyla sona ererek ulusal basında da yer aldı.