Hukuk Fakültesi

II. Ceza Hukuku Zirvesi’nde Ceza Adaleti Sistemi’nin Önemli Konuları Ele Alındı

10.12.2022

Öğrenci topluluklarımızdan Gelişim Hukuk Kulübü’nün organize ettiği II. Ceza Hukuku Zirvesi, 10-11 Aralık 2022 tarihleri 10.30-17.15 saatleri arasında üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüphanesi, Ziraat Bankası Salonunda icra edildi.  Programa hukuk fakültesi öğrencileri başta olmak üzere farklı alanlardan pek çok öğrenci katıldı.  İki günde toplam 11 oturumda icra edilen programda akademisyenlerle birlikte hakimler ve avukatlar da konuşmacı olarak yer aldı. 

Programın birinci gününde Doç. Dr. Cengiz Apaydın “Ceza Yargılamasında Soruşturma Nasıl Yapılır?” başlıklı konuşmasında delil toplama, tarafların ifadelerinin alınması, iddianamenin oluşturulması gibi süreçlerin yanı sıra barışçıl bir toplum için ceza adaleti sisteminin önemini vurguladı ve kamu kurumlarının bu konuda etkili kurumlar olduğunu ve iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi. Fakültemiz üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Pehlivan da “Kovuşturma Evresinin İşleyişi” başlıklı konuşmasında, usul ve esas bakımından sürecin işleyişinde önem arz eden hususları ele aldı. Ceza mahkemelerinin temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde, kanunilik ilkesine uygun biçimde yargılama yapmasının suçla ve suçluyla mücadeledeki önemini dile getirdi. Programın ikinci gününde fakültemiz üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Ünal “Silahların Eşitliği İlkesi” başlıklı konuşmasında ceza davalarında adil bir yargılamanın icrasında taraflar arasında makul bir denge kurulmasının eşitlik ilkesi bakımından önemini dile getirdi.  

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirve, soru cevap kısmı ve plaket takdiminin ardından sona erdi.