Hukuk Fakültesi

İnsan Hakları Perspektifinden Mülteci Hukuku ve Göç Politikaları Konulu Konferans İcra Edildi

23.04.2022

Hukuk Fakültesi ve Gelişim Hukuk Kulübü öğrencileri iş birliğinde 23 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Zoom platformu üzerinden çevrim içi organize edilen “İnsan Hakları Perspektifinden Mülteci Hukuku ve Göç Politikaları” başlıklı konferans Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı üyesi Doç. Dr. Tülay Yıldırım Mat ve Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı üyesi Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Ardıç’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Konferans, Doç. Dr. Tülay Yıldırım Mat’ın konuşması ile başladı. Türkiye ve Avrupa’nın mülteci politikalarının ve uluslararası insan hakları ve mülteci hukukuna uygunluğunu değerlendiren Yıldırım Mat, Avrupa’nın sığınma arayan kişilere karşı ayrımcı politikalar izlediğini, bu ayrımcı göç politikalarının daha çok ülkeye kabul aşamasında belirgin olduğunu belirtti. Ayrımcı politikaların denizlerde itilme gibi fiiller sonucu insan hayatına mal olabildiğini, kimi zaman insanlık onuruna aykırı durumlara sebebiyet verdiğini ve bu gibi sebeplerden ötürü yaşam hakkı, işkence yasağı, ayrımcılığa uğramama hakkı gibi hakları ihlal ettiğini açıkladı. Avrupa’nın mülteci politikalarının usul bakımından uluslararası hukuka uygunsa da esas bakımından insan hakları hukuku ile bağdaşmadığı sonucuna ulaştı.

Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Ardıç ise göç olgusunu açıklayarak söze başladı. Ardıç, göçün sebepleri ve sonuçları üzerinden insan hakları ile ilişkisini değerlendirdi. Ulusal ve uluslararasılaşmış silahlı çatışmaların kitlesel göçlerin ve başlıca insan hakları problemlerinin en temel sebebi olduğunu açıkladı. Bu minvalde Türkiye’nin Ortadoğu’da vuku bulan silahlı çatışmalar sebebiyle en çok göç alan ülke niteliğinde olduğunu, Türkiye’nin transit bir göç ülkesi olmasına rağmen Avrupa’nın mülteci karşıtı politikası sebebiyle bir varış ülkesi konumuna geldiğini aktardı.

Etkinlik, soru ve cevap kısmından sonra nihayete erdi.

C:\Users\User\Desktop\2fd17ac4-c568-42bd-9723-e82f001add85.jpg

C:\Users\User\Desktop\4b4403f9-9776-40c6-8afe-d758767cfba9.jpg