Hukuk Fakültesi

Medeniyet Hukuk Seminerleri Serisinin Beşinci Toplantısı İcra Edildi

13.12.2022

Medeniyet Hukuk Seminerler Dizisi'nin beşinci toplantısı, Dr. Öğretim Üyesi Ali Pehlivan'ın "Tutuklama Koruma Tedbiri" başlıklı sunumu ile 13 Aralık Salı günü 15.30'da Ziraat Bankası Kütüphanesi 3. kat fuaye alanında icra edildi. 

Tutuklama tedbirinin hukuki sebep, yetki, itiraz, süre gibi farklı veçheleriyle Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri ışığında açıklandığı toplantıda ceza adaleti sisteminde önemli bir tedbir olan tutuklama tedbirinin temel hak ve özgürlüklerden biri olan ve Anayasa m.19 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.5 kapsamında korunan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına getirilen en ağır sınırlama yöntemlerinden biri olduğu bu sebeple hukukiliğinin ve ölçülü biçimde uygulanmasının hayati önemine vurgu yapıldı. Hukuki ve ölçülü biçimde uygulanmayan tedbirlerin cezalandırma amacına hizmet eder biçimde keyfi tutuklama teşkil edebileceği üzerinde duruldu. Öte yandan karar mekanizmasında yer alan yargı mensuplarının hukuka aykırı tutuklama kararlarından ötürü sorumluluğu ve devletin rücuu tartışıldı. Yargının etkili bir kurum olarak işletilmesinin bu manada önemine dikkat çekildi.