Hukuk Fakültesi

Medeniyet Hukuk Seminerleri Serisinin Dördüncüsü Gerçekleştirildi

29.11.2022

Medeniyet Hukuk Seminerleri dizisinin dördüncüsü, 29 Kasım 2022 tarihinde saat 15:30'da Ziraat Bankası Kütüphanesi 3. Kat salonunda Arş. Gr. Kadirhan Maviş tarafından “Aralık 2021'de Yürürlüğe Giren 7343 Sayılı Kanun'un Cebri İcra Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler” konusu üzerine gerçekleştirildi. Seminer; (i) takip prosedürlerinde el koyulan malların paraya çevrilmesi ve buna karşı başvurulabilecek hukuki çare, (ii) Borçluya satış yetkisi verilmesi ve (iii) Cebri satış talebine ilişkin düzenleme değişiklikleri alt başlıkları ile sunuldu. Seminerde; özellikle borçluya satış yetkisi verilmesi meselesi üzerinde duruldu. Ayrıca elektronik ihale konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Yuvarlak masa etrafında dinleyicilerle iç içe yürütülen etkinlik dinleyicilerin sorularının cevaplanmasıyla tamamlandı.