Hukuk Fakültesi

Medeniyet Hukuk Seminerleri Serisinin Üçüncüsü Gerçekleştirildi

25.10.2022

Medeniyet Hukuk Seminerleri dizisinin üçüncüsü, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 15:30'da Ziraat Bankası Kütüphanesi 3. Kat salonunda Arş. Gr. Ahmet Burak ALGÜN tarafından “Aile Konutu Üzerindeki İşlemler” konusu üzerine gerçekleştirildi. Seminer; (i) aile konutunun niteliği, (ii) aile konutu üzerindeki işlemlere  ilişkin kanundan doğan sınırlamaların kapsamı ve (iii) aile konutu üzerindeki işlemlerin geçerliliği alt başlıkları ile sunuldu.

Seminerde; eşlerin ortak yaşamlarını birlikte sürdürdükleri yer olarak nitelendirilen aile konutuna ilişkin, Türk hukukunda ailenin ve evlilik birliğinin korunması amacıyla birtakım sınırlamalar getirildiği ve bu kapsamda aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin konut üzerindeki işlemleri diğer eşin rızasına tabi kılındığı ifade edildi. Ayrıca hem aile konutunun niteliği hem de söz konusu sınırlamanın kapsamı ve etkileri değerlendirildi.

Yuvarlak masa etrafında dinleyicilerle iç içe yürütülen etkinlik dinleyicilerin sorularının cevaplanmasıyla tamamlandı.