Hukuk Fakültesi

Medeniyet Hukuk Seminerlerinin İkinci Toplantısı İcra Edildi

12.10.2022

Medeniyet Hukuk Seminerler Dizisi'nin ikinci toplantısı, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Emrah Geçer'in "Defter, Belge ve Kayıtları İbraz Etmeme Suçunun Nemo Tenetur İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlıklı sunumu ile icra edildi. 

Hocamız vergi hukuku bağlamında mükelleflerin kendi aleyhlerine belge sunmaya zorlanması hususunu Nemo Tenetur İlkesinin tarihi yönlerini açıklayarak şirketler hukuku, ceza hukuku ve insan hakları bakımından büyük şirketler ve küçük vergi mükellefler arasındaki farklılıkları da işaret ederek değerlendirdi. Öte yandan defter, kayıt ve belgelerin dijitalleştirilmesi halinde Nemo Tenetur İlkesi bakımından mükelleflerin kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında yeni problemler doğabileceği üzerinde durdu.  

Seminer, hocalarımız ve öğrencilerimizin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.