Hukuk Fakültesi

Şirketlerin Dijital Dönüşümünde Hukuki Belirsizlikler Çalıştayı İcra Edildi

24.05.2024

Yürütücülüğünü fakültemiz Ticaret Hukuku ABD üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Karatepe Kaya’nın sürdürdüğü TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenen projenin ilk etabı olan “Anonim Şirketlerin Dijital Dönüşümündeki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi ve Giderilmesi” başlıklı çalıştay, 24 Mayıs 2024 Cuma günü, üniverstiemiz ev sahipliğinde icra edildi.

Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı çalıştaya, kurumlardan ve sektör birliklerinden konuklar da katıldılar. Bu doğrultuda çalıştayda, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SPK, Rekabet Kurumu, İTO başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan katılım sağlayan alanında kıymetli uzmanlar ve saygıdeğer akademisyenlerimiz görüş alışverişinde bulundu.

Çalıştayın ilk oturumunda, dijital dönüşümün genel olarak anonim şirketlerdeki etkisi tartışıldı. İkinci oturumda ise blokzincir ve yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerin şirketler hukukuna entegrasyonunda ortaya çıkması muhtemel hukuki engeller ve bu engeller bakımından olası çözüm önerileri ortaya konuldu. Verimli bir tartışma ortamında gerçekleşen çalıştaya ait çıktıların ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.