Hukuk Fakültesi

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Paneli İcra Edildi

23.05.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdeal Medeniyet Hukuk Kulübü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Paneli 23 Mayıs 2021 tarihinde 14.00-16.30 saatleri arasında çevrim içi olarak icra edildi. Programda alanlarında uzman hocalarımız tarafından farklı boyutları ile insan hakları meselelerini gündeme getirilerek, göç, göçmen hakları, ayrımcılık, eşitlik, mahpus kadınların hakları, insan haklarına devlet müdahalesinin doğurduğu meşruiyet sorunları, dijital dünyada insan hakları ve insan haklarının tarihsel boyutları tartışıldı.  Fakültemiz Anayasa Hukuku ABD başkanı Doç. Dr. Murat Tümay “İnsan Haklarının Kavramsal Tanımı ve Tarihi Gelişimi” başlıklı bildirisini sunduktan sonra Prof. Dr. Bekir Berat Özipek “Evrensel İnsan Hakları Bağlamında Göçmen Hakları ve Ayrımcılık” , daha sonra Prof. Dr. Nuray Ekşi “İnsan Hakları Bağlamında Denizde Göç Kontrolü”; Dr. Öğr. Ü. Özlem Yücel, “Devletlerin İnsan Hakları İhlallerinin Uluslararası Hukuk Açısından Doğurduğu Meşruiyet Sorunları”; Av. Gülden Sönmez, “Uluslararası Hukukta Mahpus Kadınların Hakları”; Prof. Dr. Nezir Akyeşilmen, “Dijital Dünyada İnsan Hakları ve Etik” başlıklı bildirilerini sundular.