HUKUK FAKÜLTESİ

“Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu - I” Başarıyla Gerçekleştirildi

04.06.2014

23-24 Mayıs 2014 tarihlerinde Hukuk Fakültemiz ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk Araştırmaları Birimimizin ortak faaliyeti olarak, Üniversitemiz BAP Koordinasyon Biriminin desteği ile İstanbul’da “Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu – I  (Yeni Türk Borçlar Kanunu; Viyana Konvansiyonu; Dünya Ticaret Örgütü ve Çevre Hukuku) ( International Comparative Law Symposium – I (The New Turkish Obligation Law; CISG; WTO and Environmental Law)” başlığında Fakültemizin tek başına düzenlediği ilk Uluslararası Sempozyumumuzu gerçekleştirdik.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hakan Hakeri Sempozyum açılış konuşmasında; Üniversitemizin İstanbul’un merkezi konumunda bulunan kampüsü ve lisansüstü eğitime ağırlık vermesiyle ön plana çıkan yeni nesil Devlet Üniversitesi olduğunu, öğretim üyesi sayısının yetersizliği ve fiziki mekanların henüz tamamlanmaması nedeniyle lisans eğitimine başlanamadığını fakat Fakültemizin Tıp Fakültesi ile ortak yürüttüğü Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Tıp Hukuku Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz programına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında başladığını, Üniversitemizin ilk süreli yayını olma özelliğini taşıyan hakemli Tıp Hukuku dergimizin 4. sayısını çıkardığımızı, Türkiye’de hukuk alanında ilk uzmanlık dergisi olan ve 1998 yılından beri çıkarılan “Kamu Hukuku Arşivi” (KHukA) dergisinin Fakültemiz tarafından çıkarıldığını ve geçmiş sayılarının web sayfamızda dijital ortamda araştırmacıların hizmetine sunulduğunu ifade etti.
Hakeri konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üniversitemiz Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde; Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk Birimi olmak üzere 2 araştırma merkezi kurulmuş olup faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz ve Yargıtay işbirliğiyle tıp hukuku alanında ülkemizde ilk defa konunun teorisyenleri ile uygulamacıların bir araya geldiği “Tıp Hukukunun Güncel Sorunları" konulu Sempozyum 24-25 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Yine bu kapsamda Fakültemiz ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk Araştırmaları Birimimizin ortak faaliyeti olarak, yalnız başına düzenlediğimiz ilk uluslararası etkinlik olan “Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu – I”i düzenliyor olduğumuz için mutluyuz.” 
Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Gezder de Sempozyum açılış konuşmasında “Bu yılki sempozyumumuzun üst başlıklarını, 01 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunumuz; hazırlık çalışmalarında bulunmamıza rağmen birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin aksine 1980 veya 1990’nlı yıllarda değil ancak 01 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe koyduğumuz, amacı, taşınır malların sınır aşan satışlarına uygulanacak kuralları bir örnek hale getirmek olan “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması” (CISG); 1995’te kurulmasına rağmen Türkiye’mizde henüz yeterli ilgi gösterilmeyen, oysa ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve mevcut 157 üye ülke yanında 30 kadar ülkenin daha üyelik için görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu Örgüte üye ülkeler arasındaki milletlerarası ticaretin kuralları ile ilgilenen tek küresel milletlerarası kuruluş olan Dünya Ticaret Örgütü (WTO); ve gelişen ve 2023 tarihinde Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine girme arzusunda olan ülkemizde çevrenin öneminin her geçen gün daha da artması sebebiyle Çevre Hukuku oluşturmaktadır. Burada bu Sempozyumda emeği geçen herkese, bu bağlamda Sayın Rektörümüze ve Sayın Dekanımıza, Öğretim Üyelerimize ve gayretle çalışan asistanlarımıza, maddi destek veren Üniversitemiz BAP birimine, ve elbette Ankara’dan gelen değerli Yargıtay Üyelerine, diğer hukuk fakültelerinden değerli hocalarımıza; yurtdışından buralara kadar gelen değerli yabancı meslektaşlarımıza ve şüphesiz değerli katılımcılarımıza sempozyumumuza katkınız ve verdiğiniz onur için teşekkür ediyor, tekrar hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum.” dedi.
Avukatlar ve lisansüstü öğrenim gören hukukçuların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimize, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri Moderatör olarak katılmış ve Sempozyumumuzda yurtdışı ve yurtiçinden alanlarında ünlü Hocalarımız ve Yargıtaydan iki Üyenin yanında, Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Refik Korkusuz, Doç. Dr. Ümit Gezder ve Yrd. Doç. Dr. Barış Günay da birer tebliğ sunmuşlardır. Sempozyumumuzda, birini de Doç. Dr. Ümit Gezder’in sunduğu, İngilizce dilindeki tebliğlerin simultane tercümeleri de yapılmıştır. Sunulan birbirinden değerli Tebliğlerin en yakın zamanda yayımlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.
Bundan sonraki yıllarda bu üst başlığın, yani Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu başlığının altında yeni konularda bu Sempozyumumuzu devam ettirmek hedefindeyiz.