Hukuk Fakültesi

'Unutulma Hakkı Nedir Popüler Kültürde Unutulma Hakkına Dair Yanılgılar' Konferansı Gerçekleştirildi

14.04.2022

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği, Hukuk Atölyesi Kulübü, Gelişim Hukuk Kulübü, İdeal Medeniyet Hukuk Kulübü ve Aydın Medeniyetliler Akademisi iş birliği ile 14 Nisan Perşembe günü fakültemizde düzenlenen konferansta, unutulma hakkı konusunda çalışmaları olan Dr. Cemile Turgut, fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici moderatörlüğünde sunumlarını yaptı.

Popüler kültürün son zamanlardaki odak noktalarından biri olan unutulma hakkı konusunda ülkemizde çalışan ilk akademisyenlerden olan ve doktora tezini unutulma hakkı konusunda yazan Dr. Cemile Turgut, konferansta bilgilerini katılımcılara aktardı. Sn. Turgut, unutulma hakkının içeriği, kapsamı, sınırları ve uygulamasına yönelik hukuki belirsizlikler ve farklı hukuk sistemlerindeki uygulamaları dikkate alarak aydınlatılmaya çalıştı. Bu doğrultuda unutulma hakkının tarihi gelişimi ve hukuki dayanaklarına değinerek, ardından  unutulma hakkı ile ifade özgürlüğü arasındaki dengenin kurulmasına yönelik ölçütleri değerlendirdi. 

Üniversitemizin nitelikli eğitim kalkınma hedefi doğrultusunda Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, unutulma hakkı konusunda teorik bilgi, güncel meselelere uyarlandı. Program katılımcıların soruları ardından nihayete erdi.