Hukuk Fakültesi

'Unutulma Hakkı Nedir Popüler Kültürde Unutulma Hakkına Dair Yanılgılar' Konferansı Gerçekleştirildi

14.04.2022

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği, Hukuk Atölyesi Kulübü, Gelişim Hukuk Kulübü, İdeal Medeniyet Hukuk Kulübü ve Aydın Medeniyetliler Akademisi iş birliği ile 14 Nisan Perşembe günü fakültemizde düzenlenen konferansta, unutulma hakkı konusunda çalışmakta olan Dr. Cemile Turgut, fakültemiz Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici moderatörlüğünde sunumlarını yaptı.

Popüler kültürün son zamanlardaki odak noktalarından biri olan unutulma hakkı konusunda ülkemizde çalışan ilk akademisyenlerden olan ve doktora tezini unutulma hakkı konusunda yazan Dr. Cemile Turgut, konferansta unutulma hakkının suçluların işledikleri suçların cezasını çektikten sonra normal hayata entegre olabilmeleri için temel bir insan hakkı olduğunu açıkladı. Daha sonra bu hakkın içeriği, kapsamı, sınırları ve uygulamasına yönelik hukuki belirsizlikler ve farklı hukuk sistemlerindeki uygulamaları dikkate alarak dinleyicileri  aydınlattı. Bu doğrultuda unutulma hakkının tarihi gelişimi ve hukuki dayanaklarına değinerek,   unutulma hakkı ile ifade özgürlüğü arasındaki dengenin kurulmasında önemli ölçütler olan halkın haber alma hakkı, suçluların ıslahı, yargılamanın aleniliği gibi etkenler etkisiz kılınmadan unutulma hakkının korunabileceğini açıkladı. Etkili ve şeffaf bir adalet sisteminin tüm bu standartları sağlaması gerektiğini belirtti. 

Üniversitemizin nitelikli eğitim kalkınma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen konferans, plaket takdimi ile nihayete erdi.