Hukuk Fakültesi

Akademik

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN

ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI


CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI


GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI


HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI


HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI


İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI


İNSAN HAKLARI HUKUKU ANABİLİM DALI


MALİ HUKUK ANABİLİM DALI


MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin EKİCİ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU


DENİZ HUKUKU


FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


İSLAM HUKUKU


İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI


MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI


MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU  ANABİLİM DALI


MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK


TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

DİĞER AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Dr. Hülya KOCAGÜL YÜZER 

Yabancı Dil (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL

Çocuk Hukuku

Eğitim Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TURAN

Adli Tıp Hukuku

FAKÜLTEMİZDE DAHA ÖNCE GÖREV YAPMIŞ OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • Prof. Dr. Hakan HAKERİ (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Refik KORKUSUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Murat YAVAŞ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 • Prof. Dr. Mehmet Deniz YENER (Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ali Cem BUDAK  (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Sercan GÜRLER (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cemil TEKELİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem YÜCEL (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Gümrah TOKER (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem PERÇİN (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür ARIKAN (Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA (Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Adem Ersin BAYRA (İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL (İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevcan ARTUN (Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Safa KOÇOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 • Dr. Alptekin BOYDAK (İstanbul Üniversitesi)
 • Dr. Mehmet Akif GÜL
 • Arş. Gör. Hasan Onur AKAY 
 • Arş. Gör. Didem YALÇINTAŞ
 • Arş. Gör. Ahmet Furkan SORKUN 
 • Arş. Gör. Serra KORKUT
 • Arş. Gör. Esra Dülger