Hukuk Fakültesi

Akademik

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin

ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI


CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI


GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI


HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI


HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI


İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI


MALİ HUKUK ANABİLİM DALI


MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin EKİCİ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU


DENİZ HUKUKU


FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


İSLAM HUKUKU


İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI


MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI


MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU  ANABİLİM DALI


MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK


TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

DİĞER AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Dr. HÜLYA KOCAGÜL YÜZER 

Yabancı Dil (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL

Çocuk Hukuku

Eğitim Hukuku

Dr. Öğr. Ü. Ömer TURAN

Adli Tıp Hukuku